Containeroverslag veert op en daalt nog verder

ESSEN De wereldwijde containeroverslag heeft zich na de ongekende crash in februari van dit jaar in maart weer iets hersteld. Er is wel een groot verschil, de overslag van containers in Chinese havens begint weer een beetje te normaliseren, in de rest van de wereld daalde de overslag verder.

In februari daalde de containeroverslagindex van het Duitse RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung en het Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) met maar liefst 10,9 punten, het was de sterkste daling van de wereldwijde containeroverslag ooit. In maart steeg de index echter weer met 5,9 punten naar 111,2. De index ligt daarmee overigens nog wel altijd zo’n vier procent beneden het niveau van vorig jaar.

Ruim zes procent minder
In China zijn de maatregelen om de corona pandemie in te perken sterk verminderd. Hierdoor zagen de Chinese havens de normale operaties terugkeren. In China behandelden de havens ruim één procent minder containers dan in dezelfde maand van het voorgaande jaar.
Ondanks de opleving in de Chinese havens hadden de Duitse onderzoekers nog wel de verwachting dat havens in andere landen over de wereld in maart nog steeds te lijden hadden onder de verminderde containertransporten vanuit China en de maatregelen om de corona pandemie in te dammen. Om het negatieve effect te kunnen duiden werd om deze reden voor maart een extra onderzoek uitgevoerd waarin de Chinese havens niet werden meegenomen. De aldus vastgestelde index is in maart liet een daling zien van 3 punten van februari en lag 6,2 procent onder de waarde van vorig jaar. ‘In maart heeft de corona pandemie een tegenstrijdige invloed op de containeroverslag’, concludeert CEO Roland Döhrn van RWI. ‘In China keerden havens terug naar normale activiteiten, terwijl maatregelen tegen de corona pandemie in de rest van de wereld de handel verzwakten. En de grootste dalingen moeten nog komen.’

‘Ongekende disrupties’
Het Havenbedrijf Rotterdam bevestigde eerder al de constatering van de Duitse onderzoekers. Afhankelijk van de duur van maatregelen en de snelheid van herstel van de productie en de wereldhandel krijgt de Rotterdamse haven voor dit jaar met een afname van het overslagvolume tussen de 10% en 20% te maken. De Rotterdamse haven zag in het eerste kwartaal de overslag al met 9,3% dalen. In het containersegment tussen Azië en Europa verminderde de capaciteit met ongeveer 25% vanwege de afnemende vraag naar transport. Deze capaciteitskrimp zal volgens CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam in het komende kwartaal ook in de Rotterdamse haven duidelijk merkbaar zijn. ‘Wij staan voor ongekende disrupties. Maar de impact van vraaguitval door de coronacrisis zal vanaf april echt duidelijk worden.’

Nordrange-index
De overslag van containers in de Rotterdamse haven was overigens voor deze maand geen onderdeel van de index van de Duitsers. Vanaf deze maand nemen de Duitse onderzoeksinstituten in de containeroverslagindex ook informatie over de overslag van containers in de havens van Antwerpen en Rotterdam mee. ‘Dit verhoogt het gewicht van Europa in de index.’

Tegelijkertijd zijn RWI en ISL voor het eerst begonnen met het publiceren van de North Range Index. Deze index beschrijft de belangrijke continentale Europese havens aan de Noordzee te weten de havens van Le Havre, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Bremen en Bremerhaven. Deze havens behandelen volgens de onderzoekers een aanzienlijk deel van de Europese maritieme handel. ‘De index is daarom een goede indicator van de economische ontwikkeling in het noordelijke eurogebied en in Duitsland.’ De Nordrange-index voor maart steeg met 2 punten, maar lag 4,3 procent onder het voorgaande jaar.’


De index
Voor de index verwerken de Duitsers de overslagcijfers van containers in 91 internationale havens. Deze havens vertegenwoordigen ongeveer 60% van de wereldwijde containeroverslag. De zogenoemde snelle schatting voor maart is gebaseerd op de cijfers van 62 havens, die ongeveer 83 procent van de overslag van de index vertegenwoordigen.
Omdat veel havens die meewerken aan de index al twee weken na het einde van een maand verslag uitbrengen over hun activiteiten, is de Duitse index volgens RWI / ISL een betrouwbare indicator van de ontwikkeling van de internationale handel en daarmee van de wereldwijde economische activiteit.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.