Krediet voor klein MKB

DEN HAAG Kleinere MKB bedrijven die niet bij een financier terecht kunnen, kunnen binnenkort gebruik maken van de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC). Het gaat hier om ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000. Dit betreft naar schatting enkele tienduizenden ondernemingen in Nederland.

Het kabinet en de banken willen de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder vergemakkelijken. Het gaat hier om ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte tussen de € 10.000 en € 50.000. Er bestaat een grote kans dat dit type bedrijven als gevolg van de coronacrisis juist extra liquiditeit nodig heeft, maar hiervoor dus niet bij een financier terecht kon. Deze kleine ondernemingen waren daarmee extra kwetsbaar. De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000,- die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK sinds 1 januari 2019.

Deze nieuwe garantieregeling bevat een overheidsgarantie van 95% op leningen van financiers aan bedrijven. Met dit hoge garantiepercentage kan een zo groot mogelijk bereik aan ondernemers geholpen worden aan financiering. Bovendien kan het kredietbeoordelingsproces in het kader van de snelheid en de in potentie grote doelgroep grotendeels automatisch plaatsvinden.

Maximale kosten
De banken hebben aangeboden om leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) laten accrediteren. Daarmee zijn deze financiers onderdeel van de oplossing voor deze groep kleine ondernemers. Dit komt verder tot uiting in de maximale kosten die de financiers aan de ondernemers mogen doorrekenen als zij gebruik maken van deze garantieregeling; de staat heeft deze kosten gemaximeerd op 4% van het kredietbedrag. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Onder de regeling kunnen leningen worden afgesloten met een maximale reguliere looptijd van 5 jaar. De genoemde kosten van jaarlijks maximaal 4% en eenmalig 2% op het uitstaande kredietbedrag betreffen daarmee de maximale kosten voor de ondernemers ten aanzien van de regeling.

Inwerkingtreding
De regeling zal ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie (EC) onder het Tijdelijke Europees steunkader COVID-19. De daadwerkelijke inwerkingtreding en de vormgeving van de regeling zijn afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.