Aantal maritieme banen groeide vorig jaar licht

ROTTERDAM De werkgelegenheid in de maritieme sector groeide in 2015 met 710 nieuwe banen. Dit is een lichte stijging van 0,65% ten opzichte van 2014. De sector toont verder een stabiel beeld. Zo heeft ruim 80% van de werknemers een vast dienstverband. Dat blijkt uit de Maritieme Arbeidsmarktmonitor van Nederland Maritiem Land, een jaarlijks onderzoek naar de omvang en de samenstelling van de werkgelegenheid, vacatures, opleiding en innovaties in de maritieme sector.

Het aantal vacatures in de maritieme sector steeg in 2015 licht met 0,8%. Een deel van de vacatures bleek moeilijk vervulbaar, met name technische functies.
Verder blijkt dat het percentage werknemers in tijdelijke dienst licht steeg met 1,3%. Het percentage ingehuurde krachten daalde met 2,4%. Het aantal bedrijven dat opleidings- en stageplaatsen aanbiedt daalde ten opzichte van 2014.
Voor de meeste branches geldt dat de vraag naar stageplaatsen kan worden vervuld. Helaas geldt dit niet voor de zeevaart. Vanwege de sterk toegenomen instroom van de laatste jaren is er op dit moment een groot tekort aan stageplaatsen voor studenten van de zeevaartopleidingen. Op het gebied van scholing blijkt dat bij 43% van de bedrijven één of meer personen met een technische functie deelnam aan trainingen.

Technologie en duurzaamheid
De maritieme sector ziet twee belangrijke thema’s voor de toekomst, namelijk technologie en duurzaamheid. Met name op het gebied van emissievermindering en groenere aandrijving zien bedrijven veel kansen. Deze thema’s hebben personele gevolgen. De sector verwacht enerzijds een groeiende behoefte aan specialisatie van medewerkers en anderzijds een groeiende behoefte aan meer allround inzetbare medewerkers.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook