Groen licht voor overnachtingshavens

ARNHEM De provincie Gelderland heeft groen licht gegeven voor de aanleg van de nieuwe overnachtingshaven bij Spijk en de modernisering van de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp. Provinciale Staten stelden hiervoor deze week het provinciaal inpassingsplan vast.

Op dit moment is bij Lobith sprake van een ligplaatsentekort voor de binnenvaart. In opdracht van de Minister van Infrastructuur en Milieu bepaalde de provincie Gelderland met de gemeente Rijnwaarden en Rijkswaterstaat Oost-Nederland een geschikte locatie voor de uitbreiding van het aantal ligplaatsen. Ze kozen uiteindelijk voor een nieuwe overnachtingshaven in de Beijenwaard bij Spijk. Hier komen circa 50 ligplaatsen voor schepen tot 135 meter. De bestaande, verouderde haven bij Tuindorp (Tolkamer) wordt gemoderniseerd en biedt straks ruimte aan 18 ligplaatsen voor schepen tot 110 meter. De oplevering van de ligplaatsen in de overnachtingshaven Tuindorp is voorzien voor 2017. De aanleg van de nieuwe overnachtingshaven Spijk is naar verwachting in 2020 afgerond.

Ter inzage
Het provinciaal inpassingsplan maakt het werk aan de overnachtingshavens mogelijk en regelt bovendien de benodigde natuurcompensatie en de aanleg van een vrij liggend fietspad op de Spijksedijk van Tolkamer tot aan de Duitse grens.
Het plan ligt samen met de vijf belangrijkste vergunningen van donderdag 7 juli  tot en met donderdag 18 augustus 2016 ter inzage. Belanghebbenden kunnen beroep instellen bij de Raad van State. Deze doet naar verwachting begin 2017 uitspraak over eventueel ingestelde beroepen.
Meer informatie over de terinzagelegging en het instellen van beroep is vanaf 7 juli te vinden op de documentpagina van overnachtingshaven Lobith.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook