Hoorzitting inpassingsplan overnachtingshaven Lobith

ARNHEM De provincie Gelderland houdt 8 juni een hoorzitting over het inpassingsplan voor de overnachtingshaven Lobith. Provinciale Staten besluiten 29 juni over het nieuwe beleid. Zij nemen de inzichten uit de hoorzitting mee in hun overwegingen.

Het inpassingsplan maakt de aanleg van een overnachtingshaven nabij Spijk en de modernisering van de bestaande overnachtingshaven bij Tuindorp planologisch mogelijk. Daarnaast bevat het plan bestemmingen voor de realisatie van de benodigde natuurcompensatie en een vrijliggend fietspad op de Spijksedijk.

Spreektijd
De hoorzitting is op 8 juni 2016 om 19.30 uur in dorpshuis De Spieker, Willibrordusweg 1-a, Spijk. Wilt u uw mening geven? Vraag dan voor 6 juni 2016, 12:00 uur, spreektijd aan via griffie@gelderland.nl.
Op 15 juni vanaf 17:30 uur vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening, Landelijk Gebied en Wonen (RLW) met gedeputeerde Josan Meijers over het inpassingsplan. Vanaf de publieke tribune kunnen belangstellenden de discussie bijwonen.

Bekijk het inpassingsplan.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu