Subsidieregeling innovatie duurzame binnenvaart sluit binnenkort

ROTTERDAM Aanvragen indienen voor de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart kan nog een paar dagen. De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 juni 2016.

Binnen de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu subsidie ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de binnenvaartsector.
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenschepen.
Het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) voert deze subsidieregeling uit en dient als contact voor vragen over de regeling. Beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

Download:
Het aanvraagformulier;
Leidraad ten behoeve van het projectplan;
Subsidievoorwaarden en beoordelingscriteria zoals vermeld in de Staatscourant.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

bannermarindu