Coronacrisis kan binnenvaart ruim vier miljard euro kosten

STRAATSBURG De coronacrisis kan de Europese binnenvaart dit jaar tussen de 2,2 en 4,4 miljard euro gaan kosten. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) concludeert dit aan de hand van cijfers van het Duitse Kieler Instituut voor de wereldeconomie.

De CCR doet de uitspraak over de verliezen van de Europese binnenvaart in de meeste recente uitgave van de ‘Market Insight’. Hoerwel dit onderzoek de eerste drie kwartalen van 2019 behandelt, werd de publicatie afgerond in maart 2020, zodat hier volgens de CCR niet voorbij mocht worden gegaan aan de verspreiding van het Coronavirus in Europa. ‘Het binnenvaartvervoer is nodig om de economie en samenleving te voorzien van belangrijke grondstoffen en producten, zoals landbouw- en voedselproducten, aardolieproducten, chemische en farmaceutische producten en consumentengoederen. Kijkt men echter naar de kant van de vraag, dan krijgt het goederenvervoer zware klappen te verduren. Veel industrietakken schroeven hun activiteiten sterk terug, met alle gevolgen van dien voor de binnenvaart. In het segment van het passagiersvervoer zullen de gevolgen nog veel sterker uitvallen. Midden maart waren de meeste riviercruises gecanceld of op zijn minst uitgesteld tot mei 2020.’

Twee scenario’s
Het Kieler instituut stelde twee scenario’s op voor de gevolgen van de crisis voor de wereldwijde economie. Het eerste scenario gaat uit van een herstel van de economie vanaf medio 2020 en een ander scenario met een herstel vanaf begin 2021 en daarna. De CCR paste de onderliggende kwantitatieve veronderstellingen van deze scenario’s toe op de hele Europese binnenvaartsector, dat wil zeggen zowel het goederen- als het passagiersvervoer. De CCR kwam tot de conclusie dat de totale verliezen als gevolg van deze crisis in 2020 volgens het eerste scenario 2,2 miljard euro kunnen gaan bedragen, en 4,4 miljard euro in het tweede scenario. Daarbij moet volgens de CCR wel benadrukt worden dat het hier gaat om scenario’s voor de mogelijke gevolgen en niet om prognoses. ‘Wat uiteindelijk het verlies zal zijn in de binnenvaart hangt sterk af van de duur van de crisis, waar op dit moment nog geen voorspelling voor kan worden gedaan.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.