Digitale oplossingen om beter om te gaan met laagwater

STRAATSBURG Met digitale oplossingen kan de binnenvaart mogelijk beter omgaan met laagwatersituaties op de Rijn. Dit bleek onlangs op een door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) gehouden workshop.

Negen sprekers en elf panelleden belichtten tijdens de workshop de laagwaterproblematiek van verschillende kanten. Zo’n 150 deelnemers uit de industrie, van overheden, riviercommissies, universiteiten en onderzoeksinstituten uit zes Europese landen gingen met elkaar in discussie. Conclusie was dat er geen ‘one size fits all’ oplossingen zijn als het gaat om de uitdagingen van laagwater voor de binnenvaart. Hierbij gaat het onder meer over aanpassingen aan de vaarweg, het verbeteren van het watermanagement en dus ook digitale tools.

Covadem
Vaarwegbeheerders leveren nu al wel informatie over de vaarwegdiepte, maar deze gegevens zijn op het moment van publicatie vaak niet meer actueel. Voor het verzamelen van de gemeten data bij de peilschalen is namelijk veel tijd nodig. Daarom houden de vaarwegbeheerders een ruime veiligheidsmarge aan. Om dit te verbeteren zouden vaarwegbeheerders volgens de CCR hun gegevens in bijvoorbeeld Covadem kunnen integreren. Met dit systeem kunnen data over de diepte die zijn gemeten aan boord van binnenvaartschepen in real-time worden verzonden. ‘Dankzij dit systeem kan de schipper meer inzicht krijgen in de actuele situatie en het schip dus optimaal beladen.’

Watermanagement
Onder de deelnemers aan de workshop bestond een brede consensus over de noodzaak om het watermanagement op de Rijn te verbeteren. Getracht moet worden het water binnen het systeem te houden, vooral gedurende periodes met hoog- of laagwater. Hiervoor werd voorgesteld om in de stroomopwaarts gelegen meren zoals het Bodenmeer of de meren in de Zwitserse Alpen meer water op te slaan. Daarbij moet overigens niet worden vergeten dat de eventuele aanleg van nieuwe reservoirs of dammen zeer omstreden is en door ecologen kritisch worden bekeken vanwege hun negatieve impact op het landschap en het milieu. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld vismigratie of de onderbreking van het sedimenttransport.