Aqua Navis gaat op in NPRC

ROTTERDAM – Binnenvaartcoöperatie NPRC gaat samen met bevrachtingskantoor Aqua Navis. Dit moet naast synergie ook meer vervoerszekerheid over water bieden op de Rijn Schelde-corridor, tussen Rotterdam, Gent en Parijs.

Het samengaan, waarbij Aqua Navis op termijn op zal gaan in NPRC, is volgens NPRC-directeur Femke Brenninkmeijer opvallend nieuw. ‘Natuurlijk waren de eerste gesprekken tussen NPRC en Aqua Navis al ver voor de uitbraak van COVID-19 gevoerd. Die gesprekken gingen vooral over hoe we als organisaties de krachten kunnen bundelen om gezinsbedrijven in de binnenvaart slagkracht te geven op thema’s als digitalisering en duurzaamheid. We zijn dan ook tijdens de lockdown niet gaan afwachten want dan verlies je positie. In deze tijd moet je juist na blijven denken hoe je slimmer kunt samenwerken, hoe je samen nog meer vervoerszekerheid kunt realiseren voor je klanten, hoe je samen nog stabieler werk in een zo groot mogelijk vaargebied kunt creëren voor de leden. Die visie deelde Henk Schipper ook, ik ben dan ook blij dat hij en zijn waardevolle team deel worden van de totale samenwerking.’

Aqua Navis
Aqua Navis verzorgt binnenvaart transport, 700.000 ton lading, op voornamelijk Nederlandse, Belgische en Franse wateren met particuliere schepen. De omzet van het Dordtse bevrachtingskantoor bedraagt ongeveer 5 miljoen euro. Daarnaast verzorgt Aqua Navis de bevrachting en administratieve afhandeling voor de Europese Logistiek Vervoerderscoöperatie (ELV).

Aqua Navis directeur Henk Schipper noemt het samengaan van de twee bedrijven ‘de beste strategische zet, op korte en lange termijn’. ‘We zijn opvallend complementair aan elkaar, de ladingpakketten sluiten goed op elkaar aan en dat creëert synergie voor zowel de binnenvaartondernemer als de klant.’

Twee coöperaties
Een extra element aan het samengaan zit in de rol van de Europese Logistieke Vervoerderscoöperatie (ELV). Dit ongeveer 80 leden tellende samenwerkingsverband is ook wel bekend als ‘de spitsencoöperatie’. ELV is niet direct bij de deal betrokken, maar bevrachter Aqua Navis is wel verantwoordelijk voor de bevrachting, planning, de commerciële contacten en administratie van de transporten van de ELV. Een nauwere samenwerking tussen de twee coöperaties NPRC en ELV ligt dus wel voor de hand. Vast staat dat ieder zijn eigen coöperatie blijft, de kracht zit hem vooral in de samenwerking, slimmer inzetten van schaarser wordende spitsen, minder leegvaart en hogere zekerheid voor de klant bij het vervoer per spits.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.