CO2-uitstoot binnenvaartschepen lager dan gedacht

ROTTERDAM Binnenvaartcoöperatie NPRC, bestaande uit 140 binnenvaartondernemers, heeft samen met de Topsector Logistiek en 15 leden een pilot uitgevoerd naar het inzichtelijk maken van uitstootgegevens van binnenvaartschepen. Uit het onderzoek blijkt dat de tot nu toe gehanteerde kengetallen voor de binnenvaart niet representatief zijn. Voor de NPRC-vloot is de gemeten uitstoot tot 28% lager.

‘CO2- monitoring speelt zich af op het snijvlak van duurzaamheid en digitalisering’, vertelt Margriet Geluk als supply chain engineer bij NPRC. ‘Omdat dit speerpunten zijn binnen de NPRC-strategie gaan dit soort projecten ons nauw aan het hart. De afgelopen jaren heeft de binnenvaart veelvuldig bewezen een reductie in CO2-uitstoot te kunnen realiseren. De uitkomsten van de pilot bevestigen de goede milieuprestaties van de binnenvaart.’

Er zijn overigens veel factoren van invloed op het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot. Hier komt digitalisering om de hoek kijken. Door het combineren van diverse databronnen ontstaat een beter beeld. Binnen het project worden bijvoorbeeld gegevens over de stroomrichting meegenomen.

‘Accountable maken’
Met de CO2-monitoring in de binnenvaart ontstaat meer inzicht in de milieuprestaties van deze modaliteit. Het project geeft inzicht en vergemakkelijkt de verbijzondering van uitstoot per transport. Verladers vragen steeds vaker om inzicht in uitstootgegevens voor hun eigen CO2-boekhouding. Door te kunnen benchmarken tussen verschillende binnenvaartschepen en operators kunnen snel verbeterpunten worden gedefinieerd en geïmplementeerd. Dat past binnen de ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen die binnen Europa zijn opgesteld (Fit for 55).

Carbon footprinting
De Topsector hoopt te komen tot een betrouwbare en volledige benchmark binnen de binnenvaartsector. ‘Uiteindelijk is het doel dat je straks bij de aanschaf van een product in de supermarkt de hoeveelheid CO2 kan terugvinden die uitgestoten is bij de productie en tijdens het transport’, vertelt Herman Wagter, program manager Topsector Logistiek. ‘Wat is er vervoerd en hoeveel brandstof is daarbij verbruikt? In de berekening wordt op gestandaardiseerde en gecertificeerde manier de uitstoot van de brandstof toegewezen aan elk transport. Dat laat haarfijn zien hoe effectief de binnenvaart is en wat het effect van gedane investeringen is.’

Vervolgstappen
Momenteel werkt NPRC aan een vervolgproject om de CO2-gegevens nog nauwkeuriger te kunnen bepalen. ‘Juist door deze samenwerking met Topsector Logistiek hoopt NPRC bij te dragen aan de ontwikkeling van een standaard voor CO2-monitoring in de binnenvaart’, vervolgt Margriet. ‘De gegevens worden onderdeel van iBarge, een app waarmee binnenvaartondernemers en bevrachters gemakkelijk informatie over transporten kunnen uitwisselen. Dit betekent dat alle stakeholders inzicht krijgen in de CO2-uitstoot per transport. Met de deelname aan dit project steekt NPRC haar nek uit en ontwikkelen wij samen een standaard die een oplossing biedt voor de hele binnenvaartsector van droge bulkschepen tot tankers.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.