Klein comité voor grote uitdaging automatisch varen

STRAATSBURG Volgens de Verklaring van Mannheim moet de CCR aan het werk met het bevorderen van ‘de verdere ontwikkeling van digitalisering, automatisering en andere moderne technologie om bij te dragen aan de concurrentiekracht, veiligheid en verduurzaming van de binnenvaart’. Maar volgens de CCR vormt geautomatiseerd varen een grote uitdaging, aangezien geautomatiseerde schepen en ‘gewone’ schepen straks samen veilig moeten kunnen varen. Om die uitdaging aan te kunnen gaan, heeft de CCR haar Klein Scheepvaartcomité nieuw leven ingeblazen.

De CCR wil ondanks de grote uitdaging de Rijnvaart koploper maken in geautomatiseerd varen. Daarin wordt zowel met juridische, ethische als sociale aspecten rekening gehouden. Daarom gaat de CCR om te beginnen randvoorwaarden vastleggen om proefprojecten waarvoor tijdelijk van de CCR-reglementen moet worden afgeweken, een ontheffing te kunnen verlenen. Met deze proefprojecten kunnen ervaringen worden opgedaan waar vervolgens rekening mee gehouden kan worden als de reglementen van de CCR in de toekomst aangepast zouden moeten worden. Het Klein Scheepvaartcomité gaat de aanvragen voor ontheffingen voor proefprojecten behandelen en de werkzaamheden aansturen en coördineren die samenhangen met geautomatiseerd varen. Het Klein Scheepvaartcomité doet dit in nauw overleg met de andere comités binnen de CCR.

De CCR hoopt dat de procedure die zij gaat opzetten om dit soort projecten toe te laten voor de lidstaten een leidraad vormt als zij aanvragen krijgen voor het toelaten van projecten op de nationale vaarwegen of om grensoverschrijdende projecten mogelijk te maken. ‘Dat zou de harmonisatie op internationaal vlak ten goede komen.’

Nieuwe voorschriften
Om ook bij verregaande automatisering veilig te kunnen blijven varen is het volgens de CCR belangrijk dat er nieuwe voorschriften komen op het gebied van scholing van het personeel, de samenstelling van de bemanning, technische vereisten voor de schepen, de IT die hiermee samenhangt en de aansprakelijkheid. De CCR gaat hiervoor haar eigen reglementen, zoals het RPR, ROSR en RSP, aanpassen. Ook gaat de CCR het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) voorstellen standaarden op te stellen die nodig zijn om de veiligheid in de scheepvaart te waarborgen en een harmonisatie van de voorschriften op Europees niveau mogelijk te maken. De CCR is al begonnen met de werkzaamheden die hiervoor nodig zijn. ‘Ook omdat de voorschriften die van belang zijn voor de veiligheid in de scheepvaart bijdragen aan meer rechtszekerheid voor investeringen.’

Volgens de CCR moet op korte termijn worden gewerkt aan de minimumeisen en/of aanbevelingen voor de trackcontrole assistent in de binnenvaart. Tevens wil de CCR zich buigen over de voorwaarden een geautomatiseerd schip vanuit een centrale op afstand te kunnen sturen en controleren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.