Binnenvaartschippers positief over CoVadem

ROTTERDAM Binnenvaartondernemers zijn positief over CoVadem. Na een uurtje klikken en testen in de eerste oplevering van de applicatie, bleken de reacties positief. Er waren echter ook nog wensen. ‘Voldoende om een volgende slag te maken en weer een stap dichterbij de ambitie van CoVadem te komen’, melden de initiatiefnemers.

Binnenvaartschippers verzamelen in CoVadem (coöperatieve vaardieptemeting) tijdens de vaart informatie over vaardiepte en gedrag van de rivieren. De verzamelde informatie wordt centraal verwerkt, geanalyseerd en verrijkt met rivierkundige kennis. Schippers kunnen hierdoor scherper afladen, efficiënter varen en besparen op brandstof. Daarnaast kunnen vaarwegbeheerders en baggeraars dankzij deze informatie proactief inspelen op vaarwegcondities.

‘Grote stappen gemaakt’
Om de informatie op een inzichtelijke manier te delen met de scheepvaart wordt er gewerkt aan een mobiele applicatie. De eerste versie hier van werd onlangs gepresenteerd aan binnenvaartondernemers.
In de eerste oplevering worden de waterstanden en waterdiepten gepresenteerd bij de meetstations in Nederland en Duitsland, zowel actuele waarden als voorspellingen voor de komende dagen. ‘Naast de ontwikkeling van slimme algoritmen zijn er grote stappen genomen in het onderliggende database- en ICT-systeem, de sensormonitoring aan boord en omrekening van sensorwaarden naar begrijpelijke indicatoren. Zoals te zien in de applicatie: informatie over de af te leggen route en de prestatie van het schip: waterdiepte, waterniveau, brandstofverbruik.’
CoVadem is een initiatief van MARIN, Deltares, Autena Marine en Bureau Telematica Binnenvaart.

Nieuw jasje
Nu CoVadem de stap heeft gemaakt van onderzoeksproject naar marktintroductie, is ook de website vernieuwd. Bezoekers verwachten volgens de initiatiefnemers op de website andere informatie te vinden. ‘We zijn daarom met een schone lei begonnen en hebben een compleet nieuwe website gebouwd, met een frisse layout en geactualiseerde, zakelijke informatie. Het jasje is ‘op de groei’ gemaakt, zodat we gemakkelijk kunnen uitbreiden. Met onze vernieuwde site willen we niet alleen onze belangrijkste klanten, binnenvaartondernemers, aanspreken, maar ook andere belanghebbenden die baat kunnen hebben bij CoVadem. Vaarwegbeheerders, waterbouwers, onderzoekers en kennisinstellingen vinden er informatie die voor hen interessant is. De website is onze centrale informatie-‘hub’ waar je alles moet kunnen vinden over CoVadem, hoe het werkt, wat de voordelen zijn en welke producten en diensten je af kunt nemen.’ (Foto Deltares)

www.covadem.eu

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook