‘Meer geld nodig voor onderhoud en verkeersmanagement’

ROTTERDAM Het kabinet moet meer geld uittrekken voor onderhoud aan kunstwerken. Tevens moet het budget voor verkeersmanagement omhoog. Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) reageren hiermee op de begroting die het kabinet dinsdag tijdens Prinsjesdag presenteerde.

Het budget voor nieuwe natte infrastructuur, en modernisering van de bestaande, stijgt het komend jaar van 872 miljoen euro tot 965 miljoen euro. Het budget voor onderhoud is omhoog bijgesteld tot € 377 miljoen euro. Om uitval van kunstwerken te voorkomen vinden BLN-Schuttevaer en het COV echter dat er nog meer geld nodig is voor preventief onderhoud.
Het kabinet trekt voor volgend jaar 8,5 miljoen euro uit voor verkeersmanagement, evenveel als in 2017. ‘De praktijk wijst uit dat dit structureel te laag is. Vervoer over water neemt in belang toe en moet kunnen rekenen op klokronde bediening van bruggen en sluizen en kwalitatief passende verkeersbegeleiding op verkeersposten en met vaartuigen. Ook dat bespreken we graag met de minister.’

Laaghangend fruit
In de beleidsagenda van de begroting schrijft de regering dat ‘onze energie duurzamer moet worden en onze mobiliteit slimmer en groener en dat CO2 uitstoot vraagt om grote investeringen en innovatie’. Dit biedt volgens BLN-Schuttevaer volop kansen om de rol van vervoer over water te versterken. ‘De verhoging van het budget voor natte infrastructuur past bij de belangrijke rol die de binnenvaart in Nederland speelt. Wij denken graag mee over de transitiepaden die de regering op het gebied van mobiliteit gaat uitwerken en wijzen er op dat nu al vervoersstromen geheel of gedeeltelijk naar het water halen, direct een forse reductie in de uitstoot van CO2 oplevert. Toonaangevende verladers hebben daarin samen met de binnenvaart al belangrijke stappen gezet. Meer vervoer, geheel of gedeeltelijk, over water is bij het bereiken van de klimaatdoelstellingen laaghangend fruit. Door producenten en verladers hierin te stimuleren is op korte termijn veel winst te behalen.’

Multimodaal
In de begroting maakt de regering tevens de opmerking dat het steeds minder van belang wordt welke vervoersmiddelen worden ingezet om de bereikbaarheid in Nederland op orde te houden en Nederland in beweging te houden. Er zijn nieuwe formules nodig en de regering denkt daarbij aan ‘multimodale corridors’.
BLN-Schuttevaer meldt samen met verladersorganisatie evofenedex, wegvervoersorganisatie TLN en het spoor graag na te willen denken over nieuwe innovatieve vervoersconcepten. ‘Wij zien vanwege het uitgebreide en fijnmazige net van waterwegen kansen om met vervoer over water hieraan een essentiële en onmisbare bijdrage te leveren. Een adequaat multimodaal netwerk, voldoende overslagpunten en 24/7 bereikbaarheid zijn noodzakelijke voorwaarden die we, samen met andere partijen en de minister, graag in concrete plannen vertalen. (Foto’s Rijksoverheid/Martijn Beekman)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook