Binnenvaart wil niet veel meer betalen voor biobrandstof

BUNNIK Binnenvaartschippers willen niet vrijwillig 80 euro per kuub meer betalen om biobrandstoffen te kunnen bunkeren. Dit blijkt uit een enquête van NOVE onder binnenvaartschippers.

De korte, eenvoudig enquête van NOVE stond tien dagen online. In deze periode hebben circa 470 klanten van NOVE-binnenvaartbunkeraars gereageerd. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk 1758 schepen en meer dan de helft van brandstofvolume in de binnenvaart. Op de eerste korte, krachtige vraag ‘bent u als binnenvaartondernemer bereid om vrijwillig minimaal 80 euro per kuub meer voor bunkers in Nederland te betalen’, gaf 98% aan dit niet te willen.

Green Deal
NOVE meldt een voorstander van de Green Deal en verduurzaming te zijn, maar dan moet er wel een eerlijk speelveld ten opzichte van de buurlanden zijn. Dit moet een voorwaarde zijn om het zogenoemde carbonleakage, goedkoop fossiel bunkeren bij de buurlanden in plaats van duur en groen in Nederland, te voorkomen. Eerder gaf NOVE in een brandbrief al aan dat een eenzijdige Nederlandse verplichting om biobrandstof bij te mengen, het level playing field enorm verstoort en de schippers ‘dwingt’ om goedkopere puur fossiele brandstof in de buurlanden te bunkeren.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaf aan dat de NOVE brandbrief duidelijk was, maar gaf ook aan dat een betere onderbouwing van de gevolgen van brandstofprijsverhoging nodig is. Het ministerie onderstreept inmiddels het belang aan van level playing field en dringt bij de buurlanden en EU aan om samen op te trekken. ‘Er is wel draagvlak voor, echter een datum is nog niet te geven. Dit zou echter voor de ondertekenaars van de Green Deal geen reden zijn, om in Nederland niet te beginnen. De gedachte is dat wij de andere landen over de streep kunnen trekken door in Nederland te beginnen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.