Ontgassingsverbod weer een stap dichterbij

STRAATSBURG Duitsland heeft deze week de wijziging van het Verdrag inzake de inzameling, opslag en ontvangst van afval geproduceerd tijdens de vaart op de Rijn en binnenwateren (CDNI) ondertekend. Hiermee is het verbod op het ontgassen in de binnenvaart weer een stap dichterbij gekomen. Secretaris-generaal Bruno Georges van de CCR spreekt van een belangrijke stap tot de bescherming van de luchtkwaliteit.

De wijziging van het verdrag beoogt de geleidelijke invoering van een ontgassingsverbod in het toepassingsgebied van het CDNI om te voorkomen dat milieugevaarlijke gasvormige ladingrestanten in de atmosfeer terechtkomen. Deze dampen blijven na de verwijdering van bepaalde vluchtige organische stoffen (VOS) achter in de ladingtanks van tankschepen en moeten worden verwijderd voordat de volgende lading aan boord wordt genomen als de dampen niet via een dampretourleiding naar een tank aan de wal afgevoerd kunnen worden. De zes lidstaten van het CDNI zijn deze nieuwe voorschriften overeengekomen, die voorzien in de vereiste procedures en faciliteiten voor de inname en verwerking van deze gasvormige ladingrestanten.

Installaties
Om de gassen te kunnen verwerken, deed Nederland de afgelopen maanden testen met verschillende dampverwerkingsinstallaties. Tijdens het testen werd steeds gemeten hoe de apparatuur functioneerde. De resultaten van de test zijn gemeten door een onafhankelijk meetbureau. Deze gaat vaststellen welke installaties kunnen voldoen aan de strengste eisen of waar nog verbeteringen noodzakelijk zijn. Overigens zijn niet alleen de technische resultaten belangrijk voor de beoordeling van het systeem. Het gaat ook om de opleiding van het operationele team en de veiligheidsprocedures. Tevens worden het inrichten van het operationele proces tussen schip en installatie en de milieu aspecten meegenomen in de beoordeling van de geschiktheid.

Testen
Het testen van de installatie van GreenPoint Maritime Services in Vlissingen was de eerste van een reeks van vijf. Na Vlissingen worden vervolgens proeven gedaan met dampverwerkingsinstallatie in Rotterdam, Vlaardingen en Amsterdam. Hier werden de systemen van Endegs, 24/7 Nature Power, Mariflex en Triple D op de pijnbank gelegd. De resultaten van de onderzoeken werden vervolgens beoordeeld in een evaluatiebijeenkomst met de betrokkenen. De resultaten van de proefnemingen worden geëvalueerd in de ‘Taskforce varend ontgassen’. Deze adviseert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vervolgens over de verdere opbouw van de infrastructuur. Deze ontgassingsinfrastructuur wordt vervolgens naar verwachting gefaseerd opgebouwd.

Na zes maanden
Duitsland is na Luxemburg en Nederland de derde verdragsluitende staat die haar akte van aanvaarding bij het CDNI heeft neergelegd. De ratificatieprocedure is nog gaande in de drie overige lidstaten van het CDNI te weten België, Frankrijk en Zwitserland. De ratificatie van België werd uitgesteld vanwege de vorming van een nieuw kabinet. Georges verwacht dat de andere landen in de loop van dit jaar ratificeren. Ook minister Cora van Nieuwenhuizen zei vorig jaar in het maritiem overleg in de Tweede Kamer dat de laatste drie landen het verdrag snel ondertekenen. De wijziging treedt zes maanden na de laatste ratificering in werking. (Foto secretariaat van het CDNI)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.