Minister tekent Green Deal over twee weken

DEN HAAG Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu is voornemens de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens op 11 juni 2019 te ondertekenen. In het Algemeen overleg Maritiem in december vorig jaar zei ze nog dat het wellicht een mooi verjaardagscadeautje voor haar zou kunnen zijn. Ze is op 12 juni jarig.

Volgens de minister is sindsdien in nauwe samenwerking met de maritieme sector ‘hard verder gewerkt’ aan de totstandkoming van de Green Deal. ‘In het kader van de totstandkoming van deze Green Deal zijn in opdracht van haar ministerie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) studies uitgevoerd naar de innovatiestructuur voor de toepassing van elektrische voortstuwing in de binnenvaart en het instrumentarium van de Rijksdienst, de Europese Unie en provincies voor verduurzaming van de binnenvaart.’

Momenteel bevindt het overleg tussen de overheid en de maritieme sector zich volgens de minister in een laatste fase. In het AO Maritiem op 29 mei informeert de minister de Kamer over de laatste stand van zaken.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.