Toekomst binnenvaart onder druk door slechte staat vaarwegen

ROTTERDAM ‘Het is om moedeloos van te worden en onbegrijpelijk dat de consequenties voor vervoer over water zo weinig onderkend worden’, zegt Erik Schultz, voorzitter van het Centraal Overleg Vaarwegen (COV). Schultz reageert hiermee op het bericht van minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat dat de staat van de Nederlandse infrastructuur slechter is dan eerder werd aangenomen werd. De huidige budgetten blijken onvoldoende om de problemen aan te pakken.

Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB, evofenedex, de Vereniging van Waterbouwers en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens zijn niet verbaasd. Zij luiden al jaren de noodklok als het gaat om de staat van onderhoud van de Nederlandse sluizen en bruggen.

Binnenvaart biedt veel
‘De scheepvaart heeft zeer regelmatig te maken met onverwachte stremmingen en er zijn sluiscomplexen en bruggen die maanden of zelfs jaren gedeeltelijk (of niet) beschikbaar zijn. Vervoer over water staat bekend als een zeer betrouwbare vorm van transport en dat willen we graag zo houden. Ondernemers moeten echter steeds meer uit de kast halen om tijdig te kunnen leveren. Binnenvaart heeft zoveel te bieden, zeker nu de files op de Nederlandse wegen weer oplopen. Er is ruimte voor groei, zowel op de vaarwegen als bij de schepen. Vervoer over water is ook een zeer CO2 gunstige modaliteit. Brede inzet van de binnenvaart helpt de klimaatdoelen te halen en dat lijkt ons gezien de actualiteit een belangrijk aandachtspunt. Je kunt een euro maar één keer uitgeven en dan is investeren in vaarwegen een verstandige keuze.’

‘Investeer in vaarwegen’
Ook vanuit Europa komt steeds vaker de vraag meer gebruik te maken van vervoer over water en modal shift te stimuleren. ‘Dat vraagt een adequaat vaarwegennetwerk, waarover de scheepvaart vlot en veilig de goederen vanuit de zee- en binnenhavens naar het achterland kan vervoeren. Wij kunnen daarom de urgentie van deugdelijk beheer en onderhoud en het tijdig renoveren en vervangen van sluizen en bruggen op de vaarwegen niet genoeg benadrukken. Het COV roept het kabinet en de formerende partijen op om de juiste keuzes te maken, het achterstallig onderhoud aan te pakken en meer te investeren in de Nederlandse vaarwegen. Door te investeren in vaarwegen, krijgt modal shift meer kans en dat is winst voor iedereen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.