Zorgen over beschikbaarheid scheepsruimte

ROTTERDAM Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) maakt zich grote zorgen over de beschikbaarheid van scheepsruimte voor de container- en droge ladingmarkt. Door de grote vraag naar kolen, wordt een groot deel naar deze markt getrokken. Ook worden schepen uit de markt weggekocht of gecharterd om naar het Oostblok te worden overgebracht, voor het vervoer van Oekraïens graan.

Op dit moment is niet alleen in de droge lading- en containermarkt, maar ook in de kolenmarkt sprake van een groot tekort aan scheepscapaciteit. Daardoor kan de dienstverlening niet langer op het gewenste niveau gehandhaafd worden en worden afvaartfrequenties noodgedwongen afgeschaald. In combinatie met de dalende waterstanden en de bestaande operationele problemen in de zeehavens, leidt dit tot grote problemen in logistieke ketens.

Solidarity lanes
Ook zet de Europese Commissie solidarity lanes op en organiseert matchmaking events om het vervoer van Oekraïens graan te faciliteren. ‘Het belang daarvan willen wij niet bagatelliseren’. meldt KBN. ‘Maar de keerzijde van de medaille is dat de thuismarkt van de schepen die daardoor naar Oost-Europa vertrekken in gevaar komt.’

Onzeker
Hoe de situatie zich de komende tijd gaat ontwikkelen is volgens KBN zeer onzeker. ‘Er is een grote vraag naar allerlei producten. Productieprocessen draaien enerzijds op volle toeren, maar anderzijds kunnen grondstoffen of onderdelen niet aangeleverd worden en gerede producten niet afgevoerd. De binnenvaart heeft een grote strategische waarde. Als de dienstverlening niet langer gegarandeerd kan worden, komt zowel de continuïteit van productieprocessen als de leveringszekerheid naar consumenten in gevaar.’

Alternatieven voor de binnenvaart (spoor- of wegvervoer) zijn volgens KBN slechts beperkt voorhanden. ‘Ook daar spelen capaciteitsproblemen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.