Opnieuw hinder sluis Weurt

NIJMEGEN De westkolk van sluis Weurt is tenminste tot eind juli gestremd voor de scheepvaart. Door schade aan essentiële onderdelen van de beweeginrichting is het niet veilig om te schutten. Dit leidt tot langere vaartijden. Rijkswaterstaat meldt ‘hard te werken aan een oplossing’.

Begin mei is bij de sluisdeur aan de kanaalzijde van de westkolk ernstige schade aangetroffen op tandwielen die nodig zijn om de deur op en neer te bewegen. ‘Die tandwielen trekken de deur van maar liefst 160.000 kg aan kabels omhoog’, legt omgevingsmanager Arjan Thielking uit. ‘Bij zo’n zware belasting kan een kleine afwijking grote gevolgen hebben. Daarom hebben we de westkolk direct afgesloten.’

Langere vaartijden
De oostkolk van sluis Weurt is wel beschikbaar voor de scheepvaart, maar door de lage waterstanden is de diepgang daar beperkt. Het alternatief is omvaren via de sluizen Grave, Lith en Sint Andries. ‘Wij vinden het heel vervelend dat veel schippers hierdoor tijd verliezen en doen er alles aan om het probleem zo snel mogelijk op te lossen’, geeft Thielking aan.

Onderzoek en herstel
De afgelopen maanden deed Rijkswaterstaat uitgebreid onderzoek om de oorzaak van het probleem te achterhalen. ‘Tijdens die onderzoeken probeerden we de schade te herstellen met onder meer bijslijpen en opnieuw invetten van de tandwielen. Dat is specialistisch precisiewerk. Daarbij is het een uitdaging om de juiste mensen en materialen op het juiste moment ter plaatse te krijgen. Helaas is na deze werkzaamheden bij een test opnieuw schade geconstateerd. Deze schade wordt nu hersteld en dan volgt een nieuwe test. Pas als die goed en schadevrij verloopt, kunnen we de westkolk op zijn vroegst eind juli weer in gebruik nemen. Tegelijk werken we voor de zekerheid scenario’s voor de middellange termijn uit, zoals het uitwisselen van onderdelen vanuit de middentoren van de sluis.’

Vervanging en renovatie
Ondertussen zijn ook nieuwe tandwielen besteld omdat deze hoe dan ook vervangen moeten worden. Hiervoor geldt een levertijd van minimaal acht maanden. Daarnaast staat sluis Weurt op de nominatie voor volledige renovatie in 2028. ‘We kijken naar mogelijkheden om die renovatie eerder uit te voeren. Waarschijnlijk komt hier in het voorjaar van 2023 meer duidelijkheid over.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.