Wachtplaats voor binnenvaart in Prinses Amaliahaven

ROTTERDAM De binnenvaart krijgt in de Prinses Amaliahaven op de Maasvlakte II een wachtplaats voor algemeen gebruik. Het Havenbedrijf Rotterdam gunde onlangs de aanleg van de 2,4 kilometer aan kades en grondkeringen in de haven aan het bouwconsortium van Hochtief, Ballast Nedam en Van Oord. Deze verdere ontwikkeling van de Amaliahaven moet in de Rotterdamse haven leiden tot een uitbreiding van de jaarlijkse overslag met vier miljoen teu.

In de Prinses Amaliahaven zijn containerterminals APM Terminals en RWG actief met respectievelijk 1.500 en 1.700 meter kade. De aanleg van nieuwe diepzee- en binnenvaartkades stelt deze bedrijven in staat om op termijn de overige terreinen rond deze haven verder te ontwikkelen. Beide terminaloperators hebben hier al opties voor getekend. De nieuwbouw komt aan weerszijden van de ongeveer 2,5 kilometer lange haven. In totaal gaat het om 1.825 meter diepzeekade, 160 meter binnenvaartkade en 360 meter aan grondkeringen. Daarmee wordt – op 725 meter na – het gehele in 2015 in gebruik genomen havenbekken ingekaderd. De eerste 500 meter kademuur wordt naar verwachting eind 2022 worden opgeleverd. Uiterlijk anderhalf jaar later is het laatste deel van het project gereed.

E-commerce
‘Vooral door e-commerce zien we de containervolumes stevig toenemen’, licht Boudewijn Siemons, chief operating officer van het Havenbedrijf Rotterdam toe. ‘Dat zal voorlopig aanhouden. Om onze leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, anticiperen we daar juist nu op door te investeren in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven. Daarmee versterken we zowel de concurrentiepositie van onze klanten als die van Rotterdam.’

De potentiële extra stroom aan containers van 4 miljoen TEU betekent een capaciteitsstijging van ongeveer 28 procent ten opzichte van het jaartotaal van 2020.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.