Haven van Nijmegen krijgt eigen website

NIJMEGEN Alles over de haven van Nijmegen is sinds te kort vinden op de nieuwe website www.portofnijmegen.nl. De haven van Nijmegen is een van de grootste binnenhavens van Nederland en de Werkgroep Haven van bedrijvenvereniging TPN-West vond het daarom hoog tijd voor een eigen website.

Op de nieuwe website kan iedereen zien wat de faciliteiten in de verschillende havens zijn. Ook wordt verwezen naar wat te doen bij calamiteiten. Zo zijn onder meer de contactgegevens te vinden van de huisartsen, ziekenhuizen in de omgeving en de havendienst. Verder zijn op de website de tarieven voor het havengeld te vinden en is te zien dat Port of Nijmegen een binnenhaven is met een Green Award erkenning. Gemeente Nijmegen verleent een korting van 15% op haven- en overslaggelden, als een schip ook een Green Award erkenning heeft.

Altijd bereikbaar
Bedrijvenvereniging TPN-West is een aanspreekpunt voor ondernemers en overheid op bedrijventerrein Trade Port Nijmegen West, kortweg TPN-West. Het terrein bestaat Westkanaaldijk-Sluis en Noord-Oostkanaalhavens. Het bedrijventerrein is zowel via de Waal als via de Maas bereikbaar. Bij lagere waterstanden op de Waal kunnen dieper geladen schepen de kanaalhavens altijd bereiken via de Maas. Met zijn centrale ligging vormt de haven hét logistieke knooppunt tussen Rotterdam en Duitsland en een stimulator van duurzame ontwikkelingen.

Werkgroep Haven
Binnen de vereniging is sinds 2018 de Werkgroep Haven actief, welke zich inzet voor de ontwikkeling van het havengebied. Hierbij is de ambitie de potentie van de binnenhaven meer te benutten door meer watergebonden, economische activiteiten aan te trekken. Het doel is de toegevoegde waarde van de Nijmeegse haven te vergroten door de havens beter te benutten en nieuwe havenactiviteiten aan te trekken. Hierdoor wordt het economisch klimaat en de werkgelegenheid in, aan en rond de haven duurzaam versterkt.
In de Werkgroep Haven zit vertegenwoordiging vanuit TPN-West, de gemeente Nijmegen en Vereniging Aqualink. Aqualink is de maritieme netwerk- en belangenorganisatie in Oost-Nederland. Aqualink verbindt watergebonden bedrijven die producten of diensten leveren aan de scheepvaart in Oost-Nederland met elkaar en met de overheid en relevante kennisinstellingen. De leden werken dagelijks aan boord van schepen die zijn afgemeerd in een van de havens van Nijmegen.

www.portofnijmegen.nl

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.