Volgende week weer scheepvaart op de Maas

GRAVE De binnenvaart kan volgende week tussen Grave en Sambeek weer over de Maas. Volgens Rijkswaterstaat ligt de bouw van de tijdelijke breuksteendam achter de zwaarbeschadigde stuw Grave op schema.

De komende dagen wordt hard doorgewerkt om de dam op tijd klaar te hebben. Hiervoor is afgelopen woensdag gestart met het plaatsen van zeecontainers om de middenpijler van de stuw te verlengen waar de tijdelijke breuksteendam op aangesloten wordt. Ook is er nog beton gestort om de stuwvloer te verstevigen.
Vanaf vrijdag 20 januari is de breuksteendam hoog en sterk genoeg om te kunnen beginnen met het geleidelijk laten stijgen van het waterpeil. Het streven is om aanstaande maandag in de vroege ochtend een peil te bereiken van zo’n +7.00m NAP. Vervolgens laat RWS het waterpeil verder stijgen richting het oorspronkelijk peil van +7.90 NAP.

Definitief herstel
Een belangrijk voordeel van de tijdelijke dam achter de stuw is dat de stuwvloer en rivierbodem bovenstrooms beschikbaar blijven, zodat er voldoende ruimte is voor het definitief herstel van de bestaande stuw. De beschadigde jukken worden vanaf de bovenstroomse zijde verwijderd. Voor het repareren van de betonnen steunbokken wordt de beschadigde stuw tijdelijk deels drooggezet. Inmiddels zijn nieuwe onderdelen, zoals jukken, besteld voor het definitieve herstel van de stuw.

De mobiele dijk bij de Paesplas in Gennep heeft zijn werk gedaan. Vanaf donderdagochtend 19 januari wordt begonnen met het verwijderen van deze waterkering. Dat werk is een dag later afgerond. Met de aanleg van de mobiele dijk zorgde Rijkswaterstaat de afgelopen dagen voor het gecontroleerd loskomen van de woonboten en schepen.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook