VNO-NCW inventariseert schade bedrijven Maas-Waalkanaal

NIJMEGEN Werkgeversvereniging VNO-NCW Midden vraagt bedrijven aan het Maas-Waalkanaal die schade hebben geleden vanwege de lage waterstand en de stremming van sluis Weurt als gevolg van de aanvaring bij de stuw van Grave dit te melden. Met de inventarisatie wil VNO-NCW de schade voor de bedrijven in kaart brengen.

Eerder maakte de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV), de Limburgse afdeling van VNO-NCW, al bekend de schade die Limburgse bedrijven lijden na de aanvaring bij Grave te willen verhalen op het Rijk. Uit onderzoek bleken de bedrijven wekelijks zo’n 2,5 miljoen euro schade te lijden doordat de Maas tussen Grave en Sambeek niet bevaarbaar is. Ze vinden dat deze kosten niet tot het normale bedrijfsrisico van bedrijven gerekend kunnen worden. Aqualink vroeg VNO-NCW Midden ook de bedrijven aan het Maas-Waalkanaal te betrekken bij het collectief.

Aanhaken
Pieter de Boer weet als regiomanager VNO-NCW Arnhem Nijmegen nog niet hoeveel de schade voor de bedrijven aan het Maas-Waalkanaal is, maar zegt aan te haken bij het initiatief van de Limburgers. ‘We hebben niet het idee dat de bedrijven vanwege de stremming van het Maas-Waalkanaal veel schade hebben opgelopen of acute problemen hebben ondervonden. Rijkswaterstaat heeft er uiteindelijk toch redelijk snel voor gezorgd dat het kanaal weer bevaarbaar was. Toch willen we deze schade inventariseren. We hebben ook het idee dat het om moeten varen, de bedrijven ook veel extra geld gaat kosten. Ook deze kosten willen we inventariseren zodat we collectief kunnen gaan optreden.’

Bedrijven aan het Maas-Waalkanaal die schade hebben geleden kunnen contact opnemen met Pieter de Boer, tel.: 055-5222606  of email: deboer@vno-ncwmidden.nl.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook