Vanaf 2021 één keer digitaal melden met SWINg

NIJMEGEN Binnenvaartondernemers kunnen vanaf 4 januari 2021 gebruik maken van het communicatieplatform Single Window for Inland Navigation (SWINg). Het platform voorkomt dat binnenvaartondernemers herhaaldelijk meldgegevens op verschillende manieren aan de autoriteiten op de vaarroute moeten doorgeven. SWINg laat het de binnenvaartondernemers toe om de reisgegevens één keer digitaal te melden.

SWING is een slim communicatieplatform voor de uitwisseling van digitale meldgegevens tussen de binnenvaartondernemer en de vaarwegautoriteiten in Vlaanderen en op de Westerschelde. Vanaf 4 januari 2021 is het meldproces voor de binnenvaart vereenvoudigd tot één digitale melding. Vanaf dan worden jouw gegevens gedeeld via het Single Window for Inland Navigation.

Privacy
Stel dat je van Zeebrugge naar Antwerpen vaart, dan kan je dankzij het Single Window for Inland Navigation je gegevens digitaal melden bij vertrek in Zeebrugge. Je hoeft geen gegevens meer door te geven als je in het vaargebied van De Vlaamse Waterweg nv of de Haven van Antwerpen komt, behalve als er onderweg wijzigingen optreden. Het Single Window for Inland Navigation stuurt de gemelde gegevens automatisch door naar alle vaarwegautoriteiten op jouw route op voorwaarde dat je minstens twee routepunten doorgeeft via jouw meldsoftware. De uitwisseling van deze gegevens gebeurt volledig conform de wetgeving en privacyregels.

Het SWINg-platform is een initiatief van North Sea Port, de Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Haven Oostende, de Haven van Zeebrugge, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer.

Geen nieuwe software
Om met SWINg te kunnen werken hoef je geen nieuwe meldsoftware aan boord te halen. De bestaande softwarepakketten worden compatibel gemaakt aan SWINg. Dit betekent dat de meldsoftware die je gebruikt info kan ontvangen van en doorsturen naar SWINg.

Via het SWINg-label kan je herkennen of de meldsoftware compatibel is. Zo heeft Autena Marine het container stuwprogramma ContainerPlanner aangepast voor SWINg. ‘Onze gebruikers hoeven dus niet meer met hun portemonnee de sluis op voor het voldoen van het vaartrechten’, vertelt Desiré Savelkoul van Autena.
Naast Autena met ContainerPlanner hebben ook Vemasys, Navigis, Periskal Inland ECDIS Viewer en UAB-Online aangegeven de software aan te passen.

Kijk voor meer informatie over SWING op www.swing-platform.be.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.