Aannemer start met verruiming Twentekanalen

UTRECHT Rijkswaterstaat werkt aan de tweede fase van de verruiming van de Twentekanalen. Eind oktober 2020 zijn de werkzaamheden gegund aan de aannemerscombinatie Van Oord-Hakkers-Beens. Dit betekent dat de uitvoering van de verruiming is gestart.

Voordat de aannemer in het voorjaar van 2021 daadwerkelijk start, vinden er meerdere voorbereidende werkzaamheden plaats. Een van de onderzoeken is het verrichten van aanvullend grondonderzoek. De aannemer krijgt zo meer inzicht in de samenstelling van de bodem. Begin 2021 wordt er ook gestart met onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Om de bagger werkzaamheden veilig uit te voeren worden verdachte locaties vooraf onderzocht om te bepalen of er sprake is van een explosief. Ook starten we met het onderzoek naar de kabels en leidingen in de bodem.

Minder stikstof
De verruiming van de Twentekanalen zorgt op de lange termijn voor een vermindering van de uitstoot van stikstof. Dit komt omdat straks grotere en zwaarder beladen schepen over de Twentekanalen kunnen varen, waardoor er per dag 900 vrachtwagens minder over de snelweg A1 rijden. Zo draagt het project bij aan een duurzame wijze van vervoer.

Eind 2022 gereed
De werkzaamheden aan de Twentekanalen starten in het voorjaar van 2021. Combinatie Van Oord – Hakkers – Beens werkt dan gedurende 1,5 jaar aan het verruimen van de Twentekanalen. De verruiming van het Twentekanaal is volgens de huidige planning eind 2022 gereed.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.