Uitstel subsidieronde Stage V motoren

ROTTERDAM De openstelling van de nieuwe subsidieronde van de Subsidie Regelgeving Verduurzaming Binnenvaart-programma (SRVB) is uitgesteld tot minstens 1 mei van dit jaar. Dat heeft branche-organisatie IN-CITE bekendgemaakt.

Met de regeling kunnen binnenvaartondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van een Stage V-motor, elektrische aandrijfmotor of SCR-katalysator. IN-CITE, de fusieorganisatie van Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB), Bureau Telematica Binnenvaart (BTB) en Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), voert de regeling uit.

Volgens IN-CITE is de nieuwe ronde uitgesteld vanwege een herziening van de Algemene GroepsVrijstellingsVerordening (AGVV) van de Europese Unie. Hieraan moet ook de SRVB voldoen. Het duurt volgens IN-CITE een paar maanden om de wijzigingen door te voeren. IN-CITE gaat er vanuit dat de regeling gewoon doorloopt tot 2025.

Doel
De regeling is bedoeld om de vervanging van oudere motoren door de moderne Stage V motoren te versnellen. Deze motoren stoten minder fijnstof en stikstof uit. Hiernaast komt geld beschikbaar voor de aanschaf van SCR katalysatoren, die specifiek de stikstofuitstoot terugdringen. Tot slot kunnen ook elektrische aandrijfmotoren worden gesubsidieerd, als zij van elektriciteit worden voorzien door een batterij of brandstofcel of indien de huidige oplossing makkelijk hierdoor vervangen kan worden. Wanneer zij rechtstreeks samenhangen met een van bovenstaande investeringen, komen ook maatregelen tegen geluidsemissies in aanmerking voor subsidie.

Tijdpad en bedragen
De verkrijgbare subsidie per vaartuig bedraagt maximaal €400.000. Het subsidiepercentage is ten hoogste 40% van de investeringskosten (dit percentage kan voor MKB aanvragers worden verhoogd naar 50% voor middelgrote ondernemers en 60% voor kleine ondernemers). Subsidieverdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Voor de aanschaf van een Stage V motor (met typegoedkeuring) of elektromotor is in totaal € 30,8 miljoen beschikbaar, verdeeld over de periode 2021-2023. In 2023 is € 17 miljoen beschikbaar. Voor de aanschaf van SCR katalysatoren (desgewenst in combinatie met een roetfilter) is gedurende de periode 2021-2025 in totaal € 46,4 miljoen beschikbaar. In 2023 is € 4,5 miljoen beschikbaar. Voor de regeling is gedurende de gehele looptijd (einde in 2023, resp. 2025) de mogelijkheid een aanvraag te doen in de eerste drie kwartalen.

Aanvragen
U kunt een aanvraag doen via de website van de RVO: www.rvo.nl/SRVB. Let erop dat u voor het doen van een aanvraag E-Herkenning niveau 2+ inclusief machtiging RVO diensten op niveau 2+ nodig heeft (heeft u dit nog niet, vraag dit dan eerst aan). Er zitten een aantal basisvereisten aan iedere aanvraag, zie hiervoor de FAQ van de regeling. Reken in ieder geval op de volgende onderdelen:
1. Binnenschipcertificaat van het vaartuig;
2. Vaartijdenboek waarin duidelijk wordt dat in de afgelopen 12 maanden het schip 60 dagen in Nederland in bedrijf was;
3. Duidelijk gespecificeerde, nog geldige, offerte van de investering.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.