Hoogwaterpiek Maas voorbij, water Rijn stijgt verder

NIJMEGEN De waterstand van de Maas bereikte 4 januari de piek met een afvoer van 1700 m3 per seconde bij St. Pieter. De waterstand van de Rijn stijgt de komende dagen nog. De hoogste waterstand (naar verwachting rond de 14.50 m boven NAP bij Lobith) verwacht Rijkswaterstaat zondag 7 of maandag 8 januari.

De hoogste waterstand van de Rijn is vergelijkbaar met de waterstand die eind december 2023 werd bereikt (14.52 m boven NAP). Het gaat hier om waterstanden die gemiddeld eens in de vijf jaar voorkomen. Buitendijkse kades bij steden als Nijmegen en Arnhem kunnen hierdoor opnieuw wateroverlast ondervinden.
Het water in de Maas zal de komende dagen langzaam dalen. Dit zijn waterstanden die gemiddeld eens in de vijf jaar voorkomen.

Nog veel water
De vele neerslag in het stroomgebied van de Rijn (Duitsland en Zwitserland) en de Maas (België en Noord-Frankrijk) zorgt voor hoge waterstanden in deze rivieren en in het IJsselmeer en Markermeer. Op het IJsselmeer en het Markermeer is de waterstand nog steeds erg hoog. Naar verwachting nemen de komende dagen de mogelijkheden om te spuien naar de Waddenzee toe. Dat betekent dat water vanuit het IJsselmeer kan worden afgevoerd. Naar verwachting zal de waterstand op het IJsselmeer hierdoor iets dalen.
Echter, vanuit de rivieren wordt er nog veel wateraanvoer naar de grote meren verwacht. Dus hoewel de waterstand van het IJsselmeer naar verwachting iets zal gaan dalen, blijft deze de komende periode nog hoog. (Foto Erik van Huizen)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.