Uitbreiding elektronisch melden 1 december met gedoogperiode

STRAATSBURG De uitbreiding van de elektronische meldplicht gaat per 1 december in. Wel stelt de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) de nationale politieautoriteiten voor om een gedoogperiode toe te passen.

Omdat het Comité Politiereglement van de CCR zich bewust is van de technische moeilijkheden die sommige schippers zouden kunnen ondervinden om te voldoen aan de nieuwe voorschriften, beveelt het de nationale politieautoriteiten aan om vanaf de datum waarop de elektronische meldplicht ingaat, een gedoogperiode te hanteren van drie maanden. Deze gedoogperiode is bedoeld als een periode waarin de bevoegde autoriteit alle schepen en bijzondere transporten die zich nog niet elektronisch melden, rechtstreeks benadert en kan afzien van een boete wanneer hiervoor goede redenen bestaan. De bevoegde autoriteiten kunnen volgens de CCR ‘een zekere tolerantie tonen’.

Informatie betrouwbaarder
Tot nu toe geldt de verplichting tot elektronisch melden alleen voor samenstellen, schepen die containers vervoer en schepen met vast ingebouwde tanks. De CCR breidt de elektronische meldplicht uit tot alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR). Door deze uitbreiding moeten nu ook schepen die goederen aan boord hebben waarvan het vervoer onder het ADN valt, schepen langer dan 110 meter, hotelschepen, zeeschepen, schepen met een LNG-installatie aan boord en bijzondere transporten zoals bedoeld in artikel 1.21. voldoen aan de elektronische meldplicht.

De schipper moet een aantal gegevens met betrekking tot het schip of het samenstel, de vervoerde goederen en de reis aan de bevoegde autoriteiten opgeven. Deze melding verschaft de autoriteiten met name alle informatie die nodig is voor een goede aanpak in geval van een calamiteit. Ook zorgt het elektronisch melden volgens de CCR voor minder administratieve lasten, omdat er veel minder gebruik zal worden gemaakt van de marifoon. ‘Bij de bevoegde instanties valt het handmatig invoeren van gegevens die vandaag de dag via de marifoon worden doorgegeven, weg. Dit besluit zal bovendien de veiligheid in de Rijnvaart verder verhogen, aangezien het melden van de informatie betrouwbaarder zal worden.’

EDI-account
Het feit dat de CCR voor drie maanden een gedoogregeling aanbeveelt, wijzigt overigens niets aan de datum waarop de elektronische meldplicht gaat gelden. Deze verplichting gaat onverminderd in op 1 december. De CCR wijst daarom alle schepen en bijzondere transporten waarvoor deze regeling gaat gelden erop dat men voor 30 november alle vereiste maatregelen moet treffen om de elektronische meldingen te kunnen versturen. Hiervoor moet zo snel mogelijk bij Rijkswaterstaat een aanvraag worden ingediend voor het aanmaken van een EDI-account.

De CCR heeft een webpagina ontwikkeld met de naam ‘Elektronisch melden (ERI)’. Deze webpage bevat alle documenten. Op de website staat eveneens een document met vaak gestelde vragen (FAQ) in de drie werktalen van de CCR, om het bedrijfsleven zo veel mogelijk ondersteuning hierbij te bieden. De website is te vinden op https:// eri.ccr-zkr.org/.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.