RWS begint pilot voor betere scheepvaartberichten

UTRECHT Rijkswaterstaat begint in afstemming met brancheorganisatie Koninklijke BLN-Schuttevaer een pilot in Zuid-Nederland om betere scheepvaartberichten uit te gaan geven. De pilot gaat om storingen in het gedeelte van de Maas van Maastricht tot aan Sint Andries en om de Brabantse & Midden-Limburgse Kanalen.

‘Storingen zullen er altijd blijven maar de wijze waarop we hierover communiceren, kan beter. Dit moet ook meer perspectief brengen voor de gebruiker.’ Het eerste BAS bericht over een onverwachte stremming krijgt in de pilot na twee uur een vervolg. De storingsmonteur is dan ter plaatse en op basis van zijn bevindingen volgt een tweede BAS bericht. In dat bericht geeft Rijkswaterstaat een indicatie van de verwachte oplostijd van de stremming.

Vervolgens stuurt Rijkswaterstaat iedere vier uur een nieuw bericht waarin vermeld wordt wat op dat moment de indicatieve oplostijd is. De extra berichtgeving wordt gedeeld tussen 09.00 uur en 22.00 uur, tenzij de storing in de nachtelijke uren is opgelost en de vaarweg weer beschikbaar is. Dan zal er ook in de uren daarbuiten een bericht worden uitgezonden.

Indicatie
BAS berichten worden internationaal gelezen en vertaald en moeten voldoen aan strenge kaders. Het melden van de oplostijd past binnen deze kaders. De internationale kaders geven helaas geen ruimte om ook de oorzaak van de storingen in de BAS berichten te kunnen melden.

Mocht de stremming van de vaarweg als gevolg van een storing lang aanhouden, dan volgt vanuit Rijkswaterstaat een persbericht waarin meer wordt verteld. Zoals nu ook gebeurt bij langdurige storingen.
De oplostijd die Rijkswaterstaat gaat communiceren blijft een indicatieve tijd. De calamiteitenorganisatie van Rijkswaterstaat probeert deze inschatting zo goed mogelijk te maken. ‘Dat blijft natuurlijk mensenwerk en het kan dus voorkomen dat de vaarweg toch langer gestremd wordt, of in het gunstigste geval, eerder is opgelost dan in het BAS bericht is aangegeven.’

Voorjaar 2022
Rijkswaterstaat en Koninklijke BLN-Schuttevaer evalueren in het voorjaar van 2022 deze pilot. Maar ook tussentijds proberen we daarin samen met u verbeterslagen te maken. We zijn benieuwd of de extra berichtgeving in Zuid-Nederland helpt en tegemoet komt aan de behoefte. Ook horen we graag van de gebruikers van de vaarweg wat er aan de pilot verbeterd kan worden. U kunt daarvoor mailen naar scheepvaartzn@rws.nl.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.