Ministerie wijst kritiek op onderzoek biobrandstof van de hand

DEN HAAG Staatssecretaris Steven van Weyenberg van Infrastructuur en Waterstaat heeft de kritiek van de Algemeene Schippersvereeniging (ASV) over onderzoek naar mogelijke risico’s van biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) van de hand gewezen.

Het ministerie gaf in 2020 de Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en het Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart (EICB) opdracht onderzoek te doen naar de toepassing van biobrandstof in de binnenvaart. Uit dit onderzoek kwam voort dat er enkele technische risico’s waren, maar dat deze beheersbaar zijn. TNO concludeerde ook dat in de binnenvaart de laatste vijf jaar al ervaring is opgebouwd met de toepassing van biobrandstof-blends. In de sector ontstond ondanks het onderzoek toch onrust over het bijmengen van biobrandstof, wat tot de vraag om een vervolgonderzoek leidde.

Aanbevelingen
Volgens de staatssecretaris spreekt de ASV haar zorgen uit over de focus van het onderzoek op datgene wat schippers kunnen doen om veilig met biobrandstof te kunnen varen, in plaats van de risico’s die mogelijk onzuivere brandstof met zich meebrengt. ‘Ik heb het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar de risico’s van verschillende soorten biobrandstoffen voor scheepsmotoren in de binnenvaart en hoe de reductieverplichting op een zorgvuldige wijze vormgegeven kan worden. Hieruit volgen aanbevelingen. Het NEN deelt de aanbevelingen voor het einde van het jaar.’

Praktijk ontbreekt
Als tweede geeft de ASV aan dat het NEN onderzoek vooral uit deskresearch zou bestaan. Maar volgens de minister worden in het onderzoek ook praktijkervaringen verzameld door middel van het Meldpunt Binnenvaart, en is een enquête verspreid onder binnenvaartschippers. ‘Het Meldpunt Binnenvaart is op initiatief van BLN- Schuttevaer, CBRB, de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche en IVR5 opgezet voor binnenvaartschippers die problemen ervaarden met biobrandstof. De enquête bedraagt onder andere vragen over de kwantiteit, kwaliteit, testen en certificaten van de getankte biobrandstof en de eventuele consequenties.’

Niet betrokken
Als laatste wijst de ASV erop dat zij niet betrokken is geweest bij het onderzoek. Volgens Van Weyenberg is de ASV echter wel degelijk betrokken geweest bij het opstellen van de onderzoeksvraag. ‘Haar commentaar is deels verwerkt en de ASV heeft een toelichting ontvangen op de verwerking van haar commentaar. Gedurende het onderzoek heeft NEN de ASV via het algemene contactadres, zoals vermeld op de ASV website, benaderd voor het invullen van voornoemde enquête. Daarnaast zijn ook individuele schippers benaderd.’

Betrokken
De binnenvaartschippers zijn volgens de staatssecretaris dus vanaf het begin betrokken via hun branchevertegenwoordigers, CBRB, BLN-Schuttevaer en ASV. ‘De onderzoeksvragen zijn eerst aan hen voorgelegd. Hun commentaar daarop is deels verwerkt of gemotiveerd niet verwerkt voor het onderzoek in opdracht werd gegeven. Gedurende het onderzoek zijn ook individuele schippers benaderd door middel van de eerdergenoemde enquête. Ook is er in het onderzoek gebruik gemaakt van de 25 meldingen bij het Meldpunt Binnenvaart.’

Van Weylenberg belooft de binnenvaart met de brancheorganisaties in gesprek te blijven over de conclusies en aanbevelingen die uit dit onderzoek naar voren zullen komen en zal de branche blijven betrekken bij een eventueel vervolg. ‘Ook zal ik samen met de branche de eerste jaren van een verplichting blijven monitoren.’ (Foto Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Valerie Kuypers)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Ook Willems is lid van Aqualink. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.