Uitbreiding bedientijden voor grootste deel gereed

DEN HAAG De uitbreiding van de bedientijden voor sluizen en bruggen volgens het programma Beter Bediend is voor het grootste deel gerealiseerd. Ook worden de camera’s op, en het marifoonverkeer met, de kunstwerken verbeterd en is een begin gemaakt met de uniformisering van de aanmeldprocedure voor bediening op afroep.

Minister Cora van Nieuwenhuizen geeft in een brief aan de Tweede Kamer een update over Beter Bediend. Het programma loopt nu een jaar. Van Nieuwenhuizen maakte vijf miljoen euro voor vrij om de bedientijden van sluizen en bruggen te verbeteren. Samen met de brancheverenigingen werden hiervoor drie uitgangspunten geformuleerd te weten een efficiëntere afstemming van bedientijden van sluizen en bruggen, een vlottere en veiligere afhandeling van het scheepvaartverkeer en actuelere en uniformere informatievoorziening.

Tijden
Om het bediende vaarwegennet voldoende robuust te houden, sprak de minister vijf maatregelen af met de brancheverenigingen. De uitbreiding van de bedientijden is inmiddels voor 70% gerealiseerd. Dit jaar gaat het om 24-uurs bediening op afroep voor alle objecten op de Brabantse kanalen en bediening van 9.00 – 20.00 uur op het traject Roggebotsluis – Nijkerkersluis. Ook wordt het Friese deel van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl door de week 24 uur per dag bediend en in het weekeinde van 6.00 – 22.00 uur. De aanmeldtijd voor bediening van de Algerabrug ging van 4 naar 2 uur. In 2021 volgen de trajecten Den Oever – Enkhuizen en het Groningse deel van de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl. Hierna moet de binnenvaartschipper volgens de minister zijn reis efficiënt kunnen plannen.

Camera’s en marifonie
Op de sluizen Sambeek, Lith, Weurt en Heumen worden de camera’s en marifonie verbeterd. Dat moet voor een betere communicatie en beter zicht zorgen zodat efficiënter kan worden geschut. De vervanging van de camera’s op sluis Sambeek is gerealiseerd. Het werk aan de sluizen Lith, Weurt en Heumen is in de voorbereidende fase en is volgend jaar klaar.

Om de binnenvaart duidelijke en betrouwbare informatie te kunnen geven over stremmingen als gevolg van werkzaamheden heeft de Minder Hinder aanpak van Rijkswaterstaat volgens de minister het afgelopen jaar een impuls gekregen. RWS maakt deze aanpak nu een vast onderdeel van vervangings- en renovatieprojecten.

Systemen
Met het uniformiseren van de aanmeldprocedure voor bediening op afroep is inmiddels een begin gemaakt. De basisversie van dit nieuwe systeem wordt momenteel gerealiseerd. Begin 2021 wordt een pilot uitgevoerd bij de Prinses Margrietsluizen in Lemmer. Met behulp van de opgedane ervaringen wordt het systeem, eventueel na bijstellingen, landelijk ingevoerd. Het nieuwe systeem moet schipper meer duidelijkheid geven en verwarring bij het aanvragen van bediening voorkomen.

De uitbreiding van het platform sluisplanning.nl bevindt zich momenteel in de verkennende fase. In deze fase wordt vastgesteld hoe deze informatievoorziening er uit gaat zien. Het streven is om in de tweede helft van 2021 een verbeterde versie op te leveren. Met de uitbreiding van het systeem wil de minister vaarweggebruikers beter informeren over geplande schuttingen, de volgorde van aankomst en de bezetting van wachtplaatsen bij de sluis.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.