Derde aanvraagperiode NOW met nieuwe voorwaarden

DEN HAAG Werkgevers kunnen tot en met 13 december 2020 een tegemoetkoming volgens de NOW-regeling aanvragen. Deze derde aanvraagperiode geldt voor de maanden oktober, november en december 2020.

In vergelijking met de twee eerste aanvraagperiodes voor de regeling is er wel iets veranderd. Zo gaat de tegemoetkoming gelden voor een periode van 3 maanden in plaats van 4 maanden. Ook het percentage omzetverlies wordt over 3 maanden berekend. De tegemoetkoming gaat van maximaal 90% naar maximaal 80% van de loonkosten. De loonsom mag met 10% dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemers te begeleiden naar ander werk. De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.

20% omzetverlies
De voorwaarde voor de tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode is dat u 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft. Als u een tegemoetkoming NOW voor de tweede aanvraagperiode heeft gekregen, dan moeten de 3 maanden van de derde aanvraagperiode aansluiten op de 4 maanden van de tweede aanvraagperiode.
Voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW in de derde aanvraagperiode maakt het niet uit of u ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Meer informatie is te vinden op de website van het UWV.