Toekomstig Duits kabinet wil binnenvaart versterken

DUISBURG De toekomstige Duitse regeringspartijen SPD, Grüne en FDP doen in hun 178 pagina’s tellend regeerakkoord belangrijke uitspraken over de binnenvaart en het Duitse vaarwegenstelsel. Het Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) beoordeelde de passages die relevant zijn voor de onder meer de binnenvaart en de havens.

Met het voornemen de vaarweginfrastructuur verder te ontwikkelen door het verbeteren van de achterlandverbindingen en de versnelde uitbreiding van de sluizen, pakt het toekomstige kabinet een van de belangrijkste eisen van het BDB op. De aangekondigde versterking van de Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung is daarbij een belangrijk element. Verder wordt in het regeerakkoord de medeverantwoordelijkheid van de federale overheid voor de binnenhavens benadrukt en wordt een intensieve samenwerking tussen de havens nagestreefd. Het BDB werd onlangs al benaderd als partner voor de ontwikkeling van een nieuwe ‘Nationale Havenstrategie’ en gaat hiervoor haar expertise inbrengen. Verder wil het kabinet intensievere inspraakprocedures bij infrastructuurprojecten. Hierin worden de opmerkingen van alle relevante actoren in een vroeg stadium gehoord en meegewogen.

Niet opnieuw het wiel
BDB-voorzitter Martin Staats meldt benieuwd te zijn hoe het toekomstige kabinet aan de gang gaat met de dialoog over klimaatbestendigheid en natuurbehoud. ‘Daar gaan wij natuurlijk actief mee aan de slag. Want de binnenvaart staat de komende jaren en decennia voor grote uitdagingen in haar transformatieproces naar een vernieuwde en zo mogelijk klimaatneutrale vloot. De overheid zet dan ook de juiste koers door walstroom en alternatieve brandstoffen te promoten, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de totale lasten voor de sector als gevolg van het ‘Fit for 55’-programma niet buitensporig zijn. Om de transformatie naar klimaatneutrale binnenvaart te laten slagen, moeten de bestaande ondersteuningsprogramma’s worden geïntensiveerd en financieel beter worden uitgerust. Omschakelen naar alternatieve aandrijvingen is vandaag de dag nog steeds zeer kostenintensief. De binnenvaart is klaar om haar bijdrage te leveren en te investeren.
Staats heeft nog wel een laatste advies voor het nieuwe kabinet. ‘Voor de uitbreidingsmaatregelen moet niet opnieuw het wiel worden uitgevonden. De weinige, maar zeer belangrijke uitbreidingsprojecten op het gebied van rivieren en kanalen zijn al voldoende wetenschappelijk onderbouwd.’ (Erik van Huizen/Foto SPD)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu ook aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.