RWS benadert schippers voor melden bij de grens

LOBITH Schippers die via de grens bij Lobith Nederland binnenvaren of Nederland verlaten, kunnen de komende tijd actief benaderd worden door de Verkeerspost Nijmegen voor hun reis- en ladinggegevens. Omdat Rijkswaterstaat verplicht is om de geregistreerde gegevens door te geven aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), hoeven schippers hun reizenoverzicht, voorheen de maandstaat, daar niet meer apart te melden.

Rijkswaterstaat gebruikt de reis- en ladinggegevens voor het testen van het nieuwe scheepvaartvolgsysteem IVS Next. In IVS Next, die AIS-gegevens koppelt aan reis- en ladinggegevens, is sneller zichtbaar welke schepen zich nog niet hebben gemeld en welke gegevens eventueel ontbreken. RWS gaat daarom de komende tijd vanuit Verkeerspost Nijmegen actief schippers benaderen om de ontbrekende gegevens op te vragen. Verbetering van de registratie draagt volgens RWS bij aan een vlottere doorstroming en meer veiligheid op het water.

Vlotte doorstroming
Met IVS Next meldt Rijkswaterstaat in één oogopslag alle benodigde informatie voorhanden om een efficiënte verkeersbegeleiding te verzorgen. ‘IVS Next is onderdeel van de ontwikkeling naar corridorgerichte bediening en begeleiding. Met vroegtijdig inzicht in de reisbestemmingen van de verschillende schepen kan Rijkswaterstaat op termijn de bediening van sluizen en bruggen over een hele corridor efficiënt plannen. Dat draagt bij aan een vlotte doorstroming.’
De geregistreerde informatie is ook van groot belang bij incidenten. Zo is sneller bekend naar hoeveel personen eventueel gezocht moet worden of welke gevaren er voor de omgeving kunnen optreden in geval van een calamiteit.

Meldplicht
Schippers zijn verplicht zich te melden als zij Nederland binnenvaren of verlaten. Dit volgt uit het verkeersbesluit statistische gegevens, ten behoeve van het CBS en uit de meldplicht voor bepaalde categorieën schepen. Veel schippers doen dat uit zichzelf al, bijvoorbeeld via het elektronische systeem BICS of door de verkeerspost Nijmegen via VHF 19 (roepnaam CBS Lobith) op te roepen om hun gegevens te laten invoeren.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook