Sluizenleed Maas moet over een jaar deels voorbij zijn

BELFELD Rijkswaterstaat is maandag 21 oktober begonnen met werkzaamheden aan sluis Belfeld. De westkolk van de sluis Belfeld ligt tot grote frustratie van de binnenvaart al jaren buiten bedrijf.

Oorzaak van de stremming van de westkolk van sluis Belfeld zijn de nivelleerschuiven in de sluisdeuren. Hiermee wordt kolk gevuld en geledigd, maar deze werken al bijna drie jaar niet meer naar behoren en veroorzaken storingen. Daarom gaat aannemer Heijmans in opdracht van Rijkswaterstaat de westkolk van de sluis als eerste aanpakken. Daar is de aannemer tot en met februari 2021 mee bezig.

Preventief vernieuwen
Om te voorkomen dat hetzelfde probleem ook optreedt in de deuren van de andere twee sluiskolken van sluis Belfeld, vernieuwt de aannemer de nivelleerschuiven van deze kolken preventief. De werkzaamheden vinden om de beurt plaats in de drie kolken van de sluizen. De kolk waar gewerkt wordt is dan gestremd. Er blijven dus altijd twee kolken beschikbaar voor de binnenvaart.

Vanwege het vernieuwen van de nivelleerschuiven is de middenkolk van sluis Belfeld gestremd van maart 2021 tot en met mei 2021 en de oostkolk van juni 2021 tot en met september 2021. Deze planning kan wijzigen als werkzaamheden eerder klaar zijn of langer duren als gevolg van hoogwater of andere onvoorziene omstandigheden.

Heijmans voert volgend jaar dezelfde werkzaamheden uit aan sluis Sambeek. Dit gebeurt van februari 2021 tot en met december 2021. Ook dan zijn de drie kolken van de sluis om de beurt gestremd.

Begin
De binnenvaart uit al geruime tijd kritiek op de slechte onderhoudstoestand van de kunstwerken op de Maas. Volgens regiocoördinator Nico Evens van Koninklijke BLN-Schuttevaer zijn er dagelijks acht tot negen stremmingen op de Maasroute. En de lijst van oponthoud, stremming of vaarwegsluiting in de regio Zuidoost-Nederland wordt steeds langer.

De voorbeelden van hinder en oponthoud op de Maascorridor lijken eindeloos. Zo slepen de technische problemen bij het sluiscomplex in Weurt al jaren voort, heeft sluis Grave al jaren te weinig capaciteit, is er op veel plekken in het zuiden onvoldoende diepgang omdat de vaarweg niet wordt gebaggerd, had de verruiming van de Maasroute naar de klasse Vb al lang klaar moeten zijn, zijn meerpalen onbereikbaar, moet het nivelleren van sluizen op halve snelheid vanwege renovatiefouten in het hydraulische systeem en faalt de bediening op afstand regelmatig. Rijkswaterstaat zegt onvoldoende geld te hebben om alles aan te kunnen pakken.

De werken aan de sluizen Belfeld en Sambeek zijn dus een begin in de aanpak van meerdere problemen op de Maas. Koninklijke BLN-Schuttevaer ziet het liefst ook nog dat sluis Grave wordt opgewaardeerd en dat de vele stremmingen bij sluis Weurt worden aangepakt. Minister Cora van Nieuwenhuizen kondigde onlangs een onderzoek aan naar de mogelijkheid van extra sluiscapaciteit bij Grave en Weurt.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.