CCR komt met uitbreiding elektronisch melden

STRAATSBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft besloten per 1 december 2021 de verplichting tot elektronisch melden uit te breiden tot alle schepen en bijzondere transporten die vallen onder artikel 12.01, eerste lid, van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

In artikel 12.01 van het RPR wordt voor bepaalde schepen en samenstellen een meldplicht voorgeschreven. De schipper of een derde moet een aantal gegevens met betrekking tot het schip of het samenstel, de vervoerde goederen en de reis aan de bevoegde autoriteiten opgeven. Deze melding verschaft de autoriteiten alle informatie die nodig is bij calamiteiten. In het artikel wordt aangegeven welke schepen aan deze verplichting zijn onderworpen, welke gegevens gemeld moeten worden, welke middelen voor deze melding gebruikt kunnen of moeten worden en op welk moment of welke plaats deze melding gedaan moet worden.

Uitbreiding
Tot nu toe geldt de verplichting tot elektronisch melden alleen voor samenstellen, schepen die containers vervoer en schepen met vast ingebouwde tanks. Door de uitbreiding moeten nu ook de volgende categorieën schepen zich op de Rijn elektronisch melden:
• schepen die goederen aan boord hebben waarvan het vervoer onder het ADN valt;
• schepen die langer zijn dan 110 meter;
• hotelschepen;
• zeeschepen;
• schepen met een LNG-installatie aan boord;
• bijzondere transporten zoals bedoeld in artikel 1.21.

Minder lasten
Het elektronisch melden reduceert volgens de CCR de administratieve lasten ‘aanzienlijk’ reduceren, omdat er veel minder gebruik zal worden gemaakt van de marifoon. ‘Bij de bevoegde instanties valt het handmatig invoeren van gegevens die vandaag de dag via de marifoon worden doorgegeven, weg. Dit besluit zal bovendien de veiligheid in de Rijnvaart verder verhogen, aangezien het melden van de informatie betrouwbaarder zal worden.’

De CCR heeft een webpagina ontwikkeld met alle documenten. Er is eveneens een document met vaak gestelde vragen (FAQ) in de drie officiële werktalen van de CCR, om het bedrijfsleven zo veel mogelijk ondersteuning hierbij te bieden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.