RWS hervat scheepvaart op Maas-Waalkanaal zondag

NIJMEGEN Rijkswaterstaat heft zondagochtend de stremming voor de scheepvaart op het Maas-Waalkanaal tussen Heumen en Weurt op vanaf sluis Weurt tot aan de Oostelijke Kanaalhaven, mits het peil op voldoende niveau is. Sluis Weurt is vanaf zondagochtend beperkt te bedienen. Er wordt met beleid geschut en gekeken hoeveel schuttingen per dag verantwoord, zonder teveel waterverlies, kunnen plaatsvinden. Sluis Heumen blijft tot nader bericht gestremd.

Door het opheffen van de stremming bij sluis Weurt tot aan de Oostelijke Kanaalhaven, is beperkte scheepvaart mogelijk. Schepen die nu in het Maas-Waalkanaal tussen de Oostelijke Kanaalhaven en Weurt liggen, kunnen dan weg en bedrijven kunnen worden bevoorraad. Alle woonboten zijn inmiddels los van de kanaalbodem en drijven, zodat ze met het waterpeil mee omhoog komen. Het water dat uit de Maas in het Maas-Waalkanaal wordt gepompt heeft geen effect op het waterpeil in het betrokken gebied in het pand van de Maas bij Grave. Dit omdat er minder water wordt uitgepompt naar het Maas-Waalkanaal dan dat er instroomt vanuit het pand Sambeek. De pompen zullen in werking blijven, omdat door het schutten van de sluis water verloren gaat.

Pompen
Rijkswaterstaat heeft afgelopen week drie grote pompen op een ponton in de oude sluiskolk in Heumen geplaatst om water te kunnen pompen vanuit de Maas naar het Maas-Waalkanaal. Inmiddels is het peil boven de +7.30 m NAP en naar verwachting morgenochtend voldoende om op kleine schaal gebruik te maken van het noordelijk deel van het Maas-Waalkanaal.

Tot en met maandag is Rijkswaterstaat bezig met de laatste berekeningen van de korte termijn oplossingen. Rijkswaterstaat verwacht als alles goed loopt en na afstemming met de regionale partijen dinsdag de korte termijn oplossing te presenteren, die ze dan ook spoedig wil realiseren.

Aanleiding
Op donderdag 29 december voer omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip geladen met benzeen in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat deze niet meer functioneert: het waterpeil tussen Sambeek en Lith is hierdoor genivelleerd. Hierdoor is sindsdien geen scheepvaart mogelijk op de Maas tussen Grave en Sambeek en het zuidelijk deel van het Maas-Waalkanaal.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook