Binnen paar dagen op toerbeurt door sluis Weurt

NIJMEGEN Rijkswaterstaat wil uiterlijk komend weekend een aantal schuttingen gaan doen om opgesloten schepen weg te schutten en eventuele schepen met lading naar het Maas-Waalkanaal te kunnen schutten. Schepen kunnen zich bij Sluis Weurt melden voor een toerbeurt, op basis van toerbeurt wordt geschut.

Het ophogen van het peil gaat volgens Rijkswaterstaat behoorlijk voorspoedig. De vooraf voorziene risico’s lijken beheerst te zijn en de woonboten komen goed los van de bodem. De snelheid blijft voorlopig nog achter bij de berekeningen, maar RWS zegt eerder te gaan schutten dan dat het kanaal op peil is. Voorwaarde daarbij is dat alle woonboten vrij drijven. Het peil mag achter ook niet te snel stijgen. Er moet worden voorkomen dat een soort ‘vloedgolf’ het kanaal wordt ingepompt die schade veroorzaakt aan sluisdeuren en kanaalwanden. Veiligheid staat voorop. Daarom is Rijkswaterstaat aanvankelijk met twee noodpompen gestart. Rijkswaterstaat zet vanaf vandaag een derde noodpomp in om scheepvaart op het Maas-Waalkanaal beperkt mogelijk te maken. Met deze derde pomp stijgt de capaciteit van 10 miljoen liter per uur naar 15 miljoen liter per uur.

Mogelijk meer weggelekt
Sinds de twee noodpompen maandag 3 januari in werking zijn gesteld, stijgt het waterpeil in het Maas-Waalkanaal met circa 12 centimeter per etmaal. Nadat de pompen waren gestart, trad een aantal peilwisselingen in het kanaal op. Dit wordt veroorzaakt doordat het watersysteem van het kanaal zich stabiliseert. Zo zuigen dijken die deels drooggevallen waren weer water op en vullen ook de zijarmen van het kanaal. De hoeveelheid weggelopen water is moeilijk in te schatten; mogelijk is er meer water uit het kanaal weggelekt dan er oorspronkelijk was berekend.

Rijkswaterstaat heeft de laatste dagen voortdurend inspecties uitgevoerd aan de beschadigde stuw bij Grave. Inmiddels is bekend dat het gaat om vijf beschadigde jukken, waarvan er drie vervangen moeten worden en twee herstelbaar lijken. Er is ook behoorlijke schade aan de betonnen onderwaterconstructie van de stuw.  

Tijdelijke maatregel
 Momenteel bekijkt Rijkswaterstaat of een tijdelijke beheersmaatregel mogelijk is om zo snel mogelijk de waterkerende functie van de stuw te herstellen. Als daarmee het waterpeil op orde gebracht is, kan de scheepvaart hervat worden. Rijkswaterstaat denkt aan een tijdelijke waterkerende maatregel, die voor de bestaande stuw Grave wordt geplaatst. Verschillende zaken worden nu nog onderzocht. Een vereiste is dat de tijdelijke maatregel binnen 48 uur afbreekbaar is. De Maas is een regenrivier; het waterpeil kan zeker in het hoogwaterseizoen snel stijgen. De waterveiligheid staat bij het zoeken naar de tijdelijke maatregel bij stuw Grave voorop.
Rijkswaterstaat verwacht over enkele dagen met een uitgewerkt en doorgerekend scenario voor de tijdelijk maatregel bij de stuw Grave te komen.
 
Aanleiding schade
Op donderdag 29 december is omstreeks 19.30 uur een binnenvaartschip (geladen met benzeen) in de dichte mist door de stuw in de Maas bij Grave gevaren. Hierbij is de stuw dermate beschadigd geraakt dat er een lekkage is van het stuwpand tussen Grave en Sambeek.
Sinds de realisatie van de stuw Grave (1928) is een calamiteit van deze omvang niet eerder voorgekomen. Per jaar passeren zo’n 9000 schepen de stuw.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook