PZI komt met update corona Safety Alert

ROTTERDAM Ook binnenvaartondernemers moeten vanwege het coronavirus het contact met anderen zoveel mogelijk vermijden. Dat betekent dat geen derden of bezoekers meer toegelaten moeten worden in de stuurhut en de woning. Dit advies geeft het Platform Zero Incidents (PZI) in een tweede Safety Alert over het coronavirus.

In de nieuwe Safety Alert komt het PZI met een aantal nieuw aanbevelingen. Zo moet niet noodzakelijk onderhoud door monteurs van derden, zoveel mogelijk worden uitgesteld en moet het opmaken van checklijsten en papieren zoveel mogelijk digitaal worden afgehandeld. ‘Stem dit vooraf goed af met de terminal, en vraag desnoods hulp van uw bevrachtingskantoor om hierbij in te bemiddelen.’ Bij een ploegwissel moet alles aan boord goed schoongemaakt worden en moet de overdracht zoveel als mogelijk telefonisch met elkaar afgehandeld worden.
Verder is het belangrijk elkaar in de gaten te houden en alert te zijn op ziekteverschijnselen. Omdat het bijzondere tijden zijn, kan aan boord onzekerheid en stress ontstaan. Het is belangrijk hierover met elkaar te praten en toon begrip voor elkaar. Leg het werk stil, wanneer u dit noodzakelijk vindt en aarzel contact op te nemen met de werkgever of het bevrachtingskantoor.
Wanneer een bemanningslid aan boord ziekteverschijnselen vertoont zoals hoesten, kortademigheid en/of koorts, isoleer deze hem of haar als dat mogelijk is. Pas indien nodig het vaarschema aan.

Download de Safety Alert

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.