Overheid verruimt kredietsteun ondernemers

DEN HAAG Om ondernemers in het MKB en ZZP’ers die worden getroffen door de corona-problemtiek te helpen, verruimt de overheid de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Het wordt inmiddels steeds duidelijker dat veel mkb-bedrijven fors worden getroffen doordat klanten wegvallen, waardoor ze inkomsten of productie mislopen. De maatregel gaat vandaag al in en duurt ruim een jaar.

Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is volgens staatssecretaris Mona Keijzer de afgelopen dagen in nauwe afstemming met banken en bedrijfsleven gewerkt aan een versnelde verruiming van de BMKB . Hiermee kunnen financiers, dit zijn meestal banken, makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben mkb-bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen. Dit kan bijvoorbeeld worden benut voor een overbruggingskrediet of rekening courant-krediet. Zzp’ers kunnen ook gebruik maken van de BMKB als zij een onderneming bezitten zoals een eenmanszaak, VOF of een BV.

Ruim een jaar
Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB worden financieringen aan in de kern gezonde mkb-bedrijven toegelaten, om opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek te verzachten. In de normale situatie betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier verstrekt. Voor deze tijdelijke maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Het kabinet geeft aan ruim voldoende middelen om ervoor te zorgen dat aan het verwachte beroep op deze maatregel in de BMKB kan worden voldaan.
Deze tijdelijke verruiming van de BMKB geldt tot 1 april 2021. De staatssecretaris hoopt dat dit voldoende is ondernemers te kunnen laten voldoen aan hun dagelijkse betaalverplichtingen, ‘in deze voor ons allen uitzonderlijke periode’. ‘De regeling is ruimhartig en dat zou eraan moeten bijdragen dat de door Corona-problematiek getroffen bedrijven weer voldoende vet op de botten te krijgen als de crisis voorbij is.’

Aanmelden
Het kabinet bekijkt op dit moment of er mogelijkheden zijn om meer inkomensondersteuning te bieden. Daar hoort ook een ruimhartiger uitvoering van de Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen bij. Het kabinet verwacht hier over enkele dagen meer over te kunnen zeggen.
Ondernemers kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB doen bij hun kredietverstrekker. De zekerhedentoets, naar het onderpand dat een bedrijf kan geven, die gewoonlijk wordt gedaan bij de BMKB is niet van toepassing. Ook is er afhankelijk van de situatie een passend aflossingsregime mogelijk. (Foto Pixabay)

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.