Pleidooi voor vrijstelling energiebelasting walstroom

ROTTERDAM D66 in Rotterdam wil dat het gebruik van walstroom wordt vrijgesteld van energiebelasting. Gemeenteraadslid Chantal Zeegers verwacht hiermee walstroom aantrekkelijker te maken voor zowel de binnen- als de zeevaart om zo de luchtkwaliteit in Rotterdam verder te verbeteren.

Zeegers stelde samen met raadsleden van NIDA, ChristenUnie-SGP, GroenLinks en SP schriftelijke vragen aan het Rotterdamse College over aanvullende maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Met de vragen wil zij aandringen op een nieuwe lobby richting Den Haag voor een vrijstelling op de energiebelasting voor walstroom. Een eerdere lobby en een motie van D66 leverde nog geen resultaat op. ‘Omdat D66 staatssecretaris Stientje van Veldhoven eind maart aanvullende maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in samenwerking met gemeenten en provincies voorstelde, zien wij dit als een goed moment om hier opnieuw aandacht voor te vragen’, meldt Zeegers. ‘De lucht in Rotterdam moet schoner worden voor onze gezondheid. Als grote havenstad kan de scheepvaartsector hier een belangrijke bijdrage aan leveren door helemaal over te stappen op walstroom. Dit zullen we nu aantrekkelijk moeten maken.’

Zeeschepen
Zeegers hoopt met de belastingvrijstelling dat walstroom ook aantrekkelijker wordt voor de zeevaart. ‘In tegenstelling tot binnenvaartschepen is er voor zeeschepen, waaronder cruiseschepen, geen verplichting om walstroom te gebruiken indien aanwezig. Hierdoor laten zij vaak hun zeer vervuilende generatoren draaien, wat tot sterke vervuiling van de lucht leidt. Het gebruik van walstroom moet wat ons betreft daarom aantrekkelijk gemaakt worden. Dit kan middels een vrijstelling op de energiebelasting die nu nog over deze walstroom wordt geheven. De Europese Commissie heeft eerder aangegeven dat een dergelijke vrijstelling te verdedigen is gezien het belang van de luchtkwaliteit. Denemarken, Duitsland en Zweden hebben eerder al zo’n vrijstelling aangevraagd en gekregen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook