Europese binnenvaart pleit voor meer transportbudget

LJUBLJANA De European Barge Union (EBU) heeft tijdens de TENT-dagen 2018 in Ljubljana samen met meer dan 40 transportorganisaties gepleit voor meer transportbudget in het nieuwe meerjarenplan van de EU. Ze overhandigden de ministers en de Europese begrotingscommissaris Günther Oettinger daarvoor een ‘Ljubljana declaration’.

De transportcoalitie roept op om onder het nieuwe financiële kader van de EU voor de periode 2021-2027 meer middelen beschikbaar te stellen voor transport. Met name wordt gevraagd voor een versteviging van het financieringsvehicle voor infrastructuur, de zogenoemde Connecting Europe Facility (CEF).

Miljoenen
De CEF was volgens de EBU in de afgelopen jaren een belangrijke stimulans voor de financiering van grensoverschrijdende infrastructuurprojecten in het TEN-T net. ‘Voor de binnenvaartinfrastructuur heeft dit in de afgelopen CEF-periode tussen 2014-2017 geleid tot het toekenning van cofinanciering uit het CEF fonds van 52 projecten ter waarde van 1.658,4 miljoen euro. Daartoe behoren onder andere projecten zoals de Seine-Nord, belangrijke knelpunten op de Donau en de verbetering van het Twente kanaal.’

Binnenvaart speelt in het transportbeleid een belangrijke rol, hetgeen gedurende de TEN-T dagen in Ljubljana volgens secretaris-generaal Theresia Hacksteiner van de EBU opnieuw duidelijk werd. ‘Met onze declaraties, zowel in het kader van de transportcoalitie, als ook onze Visie 2030 bieden wij aan de onderhandelende EU instituties onderbouwing voor een goede besteding van EU middelen. Want investeringen in transportinfrastructuur komt ten goede aan de hele maatschappij.’

Besluiten
Op 2 mei publiceert de Europese Commissie het MFF voorstel, het voorstel voor het EU budget voor de komende financiële periode 2021-2027 met onder andere het aandeel van CEF daarin. Op 29 mei wordt vervolgens het CEF II voorstel verwacht. Beide voorstellen worden behandeld en besloten door het Europese Parlement en de Raad.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook