Panteia maakt dashboard voor inzicht data binnenhavens

ZOETERMEER De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en Panteia gaan samenwerken om beter inzicht te krijgen in de overslaggegevens van binnenhavens. Panteia gaat hiervoor een online dashboard ontwikkelen.

De directe aanleiding tot deze samenwerking is de betrokkenheid en inzet van de NVB op het TEN-T dossier. Onlangs vroeg de NVB haar leden op de voorgestelde wijzigingen van het TEN-T netwerk te reageren waarbij voor havens met ambities het van belang is aan te kunnen tonen dat zij voldoen aan het overslagcriterium van gemiddeld 500.000 ton goederen over de laatste drie jaar. Met een monitor van overslaggegevens in binnenhavens kan inzicht verkregen worden in welke havens wel of niet voldoen aan het overslagcriterium.

Ook op andere dossiers wordt kennis en inzicht in data steeds belangrijker. Met een dergelijke monitor kan de NVB haar leden voorzien van data en cijfermatig inzicht en daardoor haar leden nog beter ondersteunen bij het maken van beleid.

Dashboard
Panteia heeft voor het ontsluiten van de data van de binnenhavens gekozen voor het ontwikkelen van een online dashboard. Hiermee moet eenvoudig data geraadpleegd kunnen worden. De basis is een kaart met alle binnenhavens van Nederland waarbij specifieke informatie over de gemiddelde overslag in binnenhavens van de laatste drie jaar inzichtelijk kan worden gemaakt.

Panteia gaat de komende periode met het dashboard aan de slag dat via de NVB-website toegankelijk wordt voor NVB-leden.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.