Onderhoudsachterstand remt groei binnenvaart

ROTTERDAM Het Centraal Overleg Vaarwegen heeft Kamerleden een notitie gestuurd over de noodzaak van onderhoud aan vaarwegen. Door gebrek aan onderhoud aan sluizen en bruggen verviervoudigde het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet ten opzichte van 2016. Naast onverwachte stremmingen, zijn tal van sluiscomplexen regelmatig langdurig beperkt of niet beschikbaar.

Vervoer over water is, meer dan het wegverkeer, afhankelijk van goed onderhouden infrastructuur en goed werkende sluizen en beweegbare bruggen. Als er een sluis of brug niet werkt, is omvaren lang niet altijd mogelijk, dan ligt het scheepvaartverkeer in veel gevallen stil. Een goed bereikbaar achterlandnetwerk inclusief binnenhavens vergt een robuuste en goed onderhouden infrastructuur. Voor binnenvaartvervoerders, waterbouwers en handels- en productiebedrijven in het Centraal Overleg Vaarwegen is de aanpak van het achterstallig onderhoud de laatste jaren het meest urgente thema in de belangenbehartiging . Ook de Algemene Rekenkamer heeft in 2019 zijn zorgen uitgesproken. Modal shift van weg naar water en groei van veilig en klimaatvriendelijk vervoer over water is alleen mogelijk als de leverbetrouwbaarheid door de binnenvaart is gegarandeerd. Door een betrouwbaar en goed onderhouden infrastructuur kunnen wij gezamenlijk dagelijks maar liefst de lading van 33.000 vrachtauto’s via de binnenvaart vervoeren en zo bijdrage leveren aan CO2 reductie en het behalen van de klimaatdoelen.

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is extra geld uitgetrokken voor de grote onderhoudsopgave waar Nederland voor staat. Er wordt structureel € 1,25 miljard uitgetrokken voor het inlopen van achterstanden bij beheer en onderhoud bij wegen, spoor, bruggen, viaducten en vaarwegen. Dat is een goede en noodzakelijke ontwikkeling waar het COV blij mee is. ‘Toch zijn er nog tal van vragen waardoor wij menen dat extra aandacht voor de vaarwegen nodig is.’

Verdeelsleutel
Zo zijn de miljarden voor onderhoud voor alle modaliteiten samengevoegd en is nog onduidelijk hoe dit verdeeld wordt en welk deel naar vaarwegen gaat. ‘We vragen de overheid een eerlijke verdeelsleutel toe te passen. Het rijk maakt in haar beleid een heldere politieke keuze door voor de toekomst actief in te zetten op meer vervoer over water en spoor. Dat moet zich in die verdeling van de budgetten vertalen, zonder dat daar een vervelende strijd met de concurrerende modaliteiten voor moeten worden aangegaan.’

Prioritering
Naast concurrentie tussen weg, water en spoor kan er ook concurrentie tussen de werken zelf optreden. Welk project heeft prioriteit en moet als eerste worden aangepakt? We vragen de overheid een goede vergelijkingssystematiek te ontwikkelen waarbij men op een verantwoorde wijze werken kan prioriteren. ‘Als vervoerend en verladend bedrijfsleven willen we hierbij graag betrokken worden.’

Bemensing en kennis
Maar geld alleen is niet genoeg. Door tekort aan mensen, materiaal en kennis bij Rijkswaterstaat stagneert de uitvoering. ‘We vragen ons af hoe de budgetten omgezet worden naar uitvoering onder deze lastige omstandigheden. Naast geld voor het uitvoeren van de werken, moet ook geïnvesteerd worden in extra mankracht en het kennisniveau bij de uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.