Overslag haven Rotterdam stijgt 3%

ROTTERAM De goederenoverslag in de haven van Rotterdam is in het eerste kwartaal van dit jaar met drie procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De overslag steeg naar 115,8 miljoen ton. Daarmee zet de haven van Rotterdam een volgende stap in het herstel na de daling van de overslag in 2020 als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Bij de containers steeg het aantal overgeslagen teu met 4,5%. Dat de overslag gemeten in tonnen licht daalde (-0,7%), kan enerzijds worden verklaard door een stijging van het aantal lege containers en anderzijds door een gemiddeld lager gewicht per container.

Biomassa
De overslag van biomassa nam toe (+36,7%) als gevolg van sterk opgevoerde bijstook in de Amer 9 centrale in Geertruidenberg. Binnen het segment kolen was sprake van een sterke vraag naar energiekolen als gevolg van de koude winter. Ook een aantrekkende vraag naar cokeskolen was positief voor de kolenoverslag (+25,2%). De stukgoedoverslag nam toe door groeiende vraag naar non-ferro en staal.

Olieproducten
De overslag van olieproducten groeide vooral door meer af- en aanvoer van stookolie en gasolie/diesel. Zo zorgde het laden van twee mammoettankers (VLCC) met stookolie voor transport naar Singapore voor meer overslag.

LNG
De volumedaling bij LNG (-26,8%) werd veroorzaakt door geringere importen. Hogere prijzen in Azië zorgden ervoor dat transport naar die markt aantrok. De daling bij agribulk (-8,6%) kan worden toegeschreven aan ruime voorraden. Binnen het segment overig nat massagoed (-2,8%) groeide de overslag van biobrandstoffen licht. De overslag van plantaardig massagoed en chemie gaven daarentegen dalingen te zien.

De RoRo overslag (+3,4%) lag in het eerste kwartaal op een normaal niveau. Dat mag opmerkelijk worden genoemd, gezien de post-Brexit situatie waarin douaneformaliteiten gelden sinds 1 januari.

‘Positief beeld’
CEO Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam spreekt over het geheel genomen van een positief beeld over het eerste kwartaal. ‘Voor ondernemingen in handel en logistiek blijven het evenwel turbulente tijden. De meest actuele uitdaging is de logistieke afhandeling na de Suez-stremming. Havenbedrijf Rotterdam zet daarbij alles op alles om zijn klanten bij te staan, bijvoorbeeld met een real-time overzicht van aankomsttijden op alle deepsea terminals.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.