Nieuwe eisen voor bemanning LNG-schepen

DEN HAAG Bemanningsleden van binnenvaartschepen die varen op LNG moeten vanaf 1 juli aan nieuwe eisen voldoen. De schipper en de bemanningsleden die zijn betrokken bij het bunkeren van het vloeibaar aardgas moeten vanaf dan in het bezit zijn van een LNG-verklaring.

De LNG-verklaring wordt verkregen na het volgen van een opleiding die wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. De LNG-verklaring is vijf jaar geldig en kan worden verlengd door het aantonen van vaartijd op een LNG-schip of het volgen van een opfriscursus en slagen voor het daaropvolgende examen.

Alleen door CBR erkend
Als aan alle voorwaarden is voldaan kan een bemanningslid bij het CBR een LNG-verklaring aanvragen. Informatie over de aanvraagprocedure wordt binnenkort op de website van het CBR geplaatst. Alleen erkende opleidingsinstituten mogen, onder toezicht van het CBR, cursussen en daaropvolgende examens over LNG verzorgen. Per 1 juni kan hiervoor bij het CBR een erkenning worden aangevraagd. Erkenningen worden van kracht vanaf 1 juli 2016, of indien na die datum aangevraagd, op de datum dat de aanvraag is afgerond. Informatie over de wijze waarop een erkenning kan worden aangevraagd en welke voorwaarden daaraan zijn verbonden, is vanaf half mei op de website van het CBR te vinden. Daar zal ook de overgangsregeling te lezen zijn.

Overgangsregeling
Bemanningsleden van schepen die vóór 1 juli 2016 zijn begonnen met het gebruik van LNG als brandstof, kunnen een LNG-verklaring aanvragen als zij op grond van een aanbeveling van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart zijn opgeleid en een vaartijd kunnen aantonen van tenminste 90 dagen op een door LNG aangedreven schip. De vaartijdverklaring wordt afgegeven door de Stichting Afvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB). Binnenkort is op de website van de SAB te lezen hoe deze verklaring kan worden aangevraagd.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.