Miljoenen voor innovatie Overijsselse bedrijven

ZWOLLE De provincie Overijssel heeft het Innovatiefonds Overijssel uitgebreid met een participatiefonds van 19,5 miljoen euro. Overijssel wil hiermee investeren in kansrijke bedrijven om de regionale economie en werkgelegenheid in de provincie verder te stimuleren.

Met het nieuwe participatiefonds richt de provincie zich op Overijsselse bedrijven die middelen nodig hebben om hun ambitieuze groeiplannen te kunnen realiseren. Innovatiefonds Overijssel treedt bij een participatie toe als tijdelijke aandeelhouder eddy1van het bedrijf waarin wordt geïnvesteerd. ‘De vele succesvolle MKB-bedrijven in onze provincie vormen de motor van de regionale economie’, vertelt gedeputeerde Eddy van Hijum. ‘Om die bedrijven verder te laten groeien, zijn behalve tijd, kennis en ondernemerschap ook middelen nodig. Het blijft voor de ondernemingen lastig om financieringen los te krijgen. Banken, maar ook durfkapitalisten zijn nog vaak terughoudend. Dat staat verdere groei in de weg. Als provincie nemen wij het voortouw door wél te investeren in een fase waarin de risico’s wat groter zijn.’

Eerste innovatiekrediet
De provincie Overijssel heeft via het Innovatiefonds Overijssel 41,5 miljoen beschikbaar gesteld om de regionale economie en werkgelegenheid in de provincie te stimuleren en innovatie te bevorderen. Er wordt geïnvesteerd door middel van leningen en participaties.
Sinds februari van dit jaar verstrekt het Innovatiefonds innovatiekredieten van maximaal 75.000 euro. De kredieten zijn bedoeld voor de financiering van kortlopende projecten van Overijsselse MKB-bedrijven. Voorwaarde voor het verstrekken van het krediet is onder meer dat de ondernemers eenzelfde bedrag zelf investeren als ze lenen. De aanvragen kunnen alleen digitaal worden ingediend.
Innovatiefonds Overijssel heeft inmiddels het eerste innovatiekrediet verstrekt. Het Deventer bedrijf FiftySix Avenue BV ontvangt een lening voor de ontwikkeling van fashionfitr, een innovatieve applicatie die consumenten online kledingmaatadvies geeft op fashionsites. Vijf andere aanvragen voor een innovatiekrediet zijn in behandeling.

‘Niet alles komt uit’
Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) beoordeelt als fondsmanager van het Innovatiefonds Overijssel de investeringsaanvragen van de ondernemers. ‘Vanuit ons netwerk weten we dat in Overijssel veel kansrijke bedrijven moeite hebben met financiering van hun groeiplannen’, vertelt PPM Oost-directeur Marius Prins. ‘We kijken kritisch naar elke aanvraag en wegen de risico’s van de investering af tegen het financieel en maatschappelijk rendement. PPM Oost heeft de kennis om de haalbaarheid van technologische innovaties in te schatten, expertise op het vlak van bedrijfsfinanciering en ervaring met het begeleiden van ondernemers in de groeifase van hun bedrijf. Maar het succes van een innovatieve onderneming is van vele factoren afhankelijk. Niet alle verwachtingen komen uit die wij en de ondernemer hebben. Zo reëel moeten we ook zijn.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.