Nieuw bord verplicht gebruik walstroom

STRAATBURG De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft een nieuw verkeersteken ingevoerd voor het verplicht gebruik maken van walstroom. Met het besluit wil de CCR de bevoegde, lokale autoriteiten langs de Rijn een uniform reglementair kader bieden.

Ook als het schip afgemeerd ligt, mag voor de elektrische energie die nodig is alleen walstroom worden gebruikt. Het is aan de lokale autoriteiten om te beslissen of zij dit verkeersteken al dan niet plaatsen. De autoriteiten kunnen ook uitzonderingen op deze verplichting voorzien en bepalen dat de verplichting bijvoorbeeld alleen ’s nachts geldt.

Ieders belang
Met het nieuwe verkeersteken wordt volgens de CCR wat de ligplaatsen betreft, zowel met de belangen van de binnenvaart als met de wensen van de bewoners langs de oevers rekening gehouden. ‘De wens om langs het water te wonen en het feit dat de bewoners zich steeds meer gaan kanten tegen geluidsoverlast en verontreinigende stoffen, leidt tot problemen als schepen langs de oever afgemeerd liggen. Dit reglementair kader maakt het mogelijk om het gebruik van walstroom verplicht voor te schrijven als een schip op een ligplaats afgemeerd ligt.’

Het nieuwe verkeersteken biedt volgens de CCR voor alle partijen een aanvaardbare oplossing. ‘Zo kan de schipper er zeker zijn dat hij een andere stroombron ter beschikking heeft staan, zodat hij zijn generator aan boord niet hoeft te gebruiken en voor de bewoners langs de oever zal de geluidsoverlast afnemen.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook