4,6 miljoen euro voor duurzame scheepsbouw

DEN HAAG Nederlandse scheepswerven kunnen vanaf 15 juli aanvragen indienen in het kader van de Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS). De regeling werd onlangs gepubliceerd in de Staatscourant. Dit jaar is een budget beschikbaar van 4,6 miljoen euro.

De SDS is bedoeld om de introductie van vernieuwende duurzame technologieën in de scheepsnieuwbouw en -ombouw mogelijk te maken. Hierbij valt te denken aan technologieën die bedoeld zijn voor de structurele verlaging van CO2-uitstoot en andere schadelijke emissies naar lucht en water van verschillende scheepstypen voor zee- en binnenwateren. Ook andere oplossingen die bijdragen aan de duurzame inzet van het schip en haar bemanning gedurende de levensduur, vallen onder de regeling.
De SDS-regeling biedt volgens Netherlands Maritime Technology (NMT) oplossingen voor het knelpunt, dat investeringen in schone technologie vanwege de moeilijke marktomstandigheden en de zware internationale concurrentie veel te traag op gang komen.

Informatie
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de SDS-regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Op www.rvo.nl wordt binnenkort informatie over de SDS-regeling gepubliceerd. Via die site kunnen belangstellenden vervolgens onder andere het aanvraagformulier, de toelichting bij de aanvraag en de officiële bekendmaking downloaden.

Om alle partijen gelijke kansen te bieden houdt Netherlands Maritime Technology (NMT) in samenwerking met RVO een informatiebijeenkomst over de subsidieregeling, waarin de regeling verder wordt toegelicht en er gelegenheid is om vragen te stellen. De bijeenkomst wordt gehouden van 14.00 uur tot 16.00 uur bij de RVO, Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag. Deelname is gratis.

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid.

Volg ons op Twitter en Facebook