Minister: ‘Binnenvaart is vaak nog te kwetsbaar’

MAINZ De binnenvaart is vaak nog te kwetsbaar, sluit niet altijd goed aan op andere vormen van transport en de beschikbare capaciteit wordt onvoldoende benut. Binnenvaart is als voor de hand liggende transportvorm dus niet altijd even vanzelfsprekend. En daar moet wat betreft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur verandering in komen.

‘Het is belangrijk dat de binnenvaartsector, samen met de partners van de Rijncorridor, laat zien klaar te zijn voor een centrale rol in multimodaal goederentransport’’, zei de minister onlangs tijdens een digitale deelname aan de Landenconferentie Rijn. ‘De Europese Green Deal wil een flinke boost geven aan multimodaal transport van goederen binnen de Europese Unie ten einde bereikbaarheid te versterken en milieudruk te verminderen.’

Meer transport van de weg naar het water, en over spoor, is wat betreft de minister een antwoord daarop. ‘En de Rijncorridor heeft hiervoor de beste papieren. Wat Brussel hier zoekt is een sterke gezamenlijke propositie van de Rijnlanden. Hiervoor is een gezamenlijk antwoord op de fysieke knelpunten noodzakelijk. Het is ook een antwoord op de Nieuwe Zijderoute, waarmee China een steeds dominantere mondiale positie opeist.

Uitdagingen
Als de Rijnlanden vinden dat de Rijncorridor één van de belangrijkste goederencorridors van Europa is, moet volgens Van Nieuwenhuizen ‘gewerkt blijven worden aan een gezamenlijke visie op de toekomstige ontwikkeling van deze belangrijke rivier’. Zo moet een gezamenlijk antwoord worden gevonden in kansen, uitdagingen en grote vraagstukken.

Een van de uitdagingen zijn de gevolgen van klimaatverandering. ‘De hete en droge zomers in Europa hebben, samen met de bodemerosie een onmiddellijk effect op de bevaarbaarheid van de Rijn. Bij lage waterstanden kunnen binnenvaartschepen minder meenemen, en soms überhaupt niet varen. Deze effecten van het veranderende klimaat hebben ook hun weerslag op de fysieke gesteldheid van bruggen, sluizen, kanalen, en op kabels en leidingen die in de rivier liggen.’

Erosie en laagwater
Bodemerosie is een ander vraagstuk wat de minister aanstipte in haar toespraak. ‘Op sommige plaatsen in de Rijn daalt de bodem door erosie met drie tot vier centimeter per jaar. In Nederland brengt de stuurgroep Integraal Riviermanagement alle knelpunten en noodzakelijke oplossingen en maatregelen in kaart. Het bodemknelpunt bij de harde laag bij Nijmegen wordt binnenkort door middel van een pilot aangepakt.

Laagwater vormt volgens de minister inmiddels eveneens een serieus probleem. Perioden van droogte en perioden van hevige regenval vragen grote flexibiliteit van de rivieren en van de bijbehorende infrastructuur. ‘Ook Duitsland moet dan ook werk maken van de Rijnverdieping, van de Abladeoptimierung.’

De minister laat zelf onderzoek doen naar de mogelijkheden om de sluiscapaciteit bij Grave en Weurt te vergroten, om de verbinding tussen Maas, Rijn en Waal te versterken. ‘Daarmee wordt het waterwegennet robuuster en beter ingericht op grote veranderingen van de waterstanden.’

Aqualink is dé vereniging van watergebonden bedrijven in Oost-Nederland. Meld u nu aan als lid. Volg ons op Twitter en Facebook.